Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Gemeenten moeten opdrachtgeverschap professionaliseren

De opdrachtgevende rol binnen gemeenten is verdeeld over verschillende bestuurlijke, ambtelijke en externe opdrachtgevers. Gemeenten hebben hierdoor maar een beperkt totaalbeeld van de opdrachten die worden uitgezet in het fysieke domein. Zo concludeert een onderzoek van de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap van de TU Delft.

Voor het onderzoek zijn interviews afgenomen in 18 gemeenten uit drie regio’s. Volgens PIANOo was vrijwel geen enkele geïnterviewde volledig op de hoogte van de portefeuille of het bedrag dat ermee gemoeid was. Er werd daardoor volop verwezen naar de gemeentebegroting, het jaarverslag en verschillende rapportages en spend analyses. Het onderzoek concludeert dan ook dat het voor gemeenten belangrijk is om hun opdrachtgeverschap te professionaliseren.

Visie
Gemeenten kunnen volgens het onderzoek vooral een professionaliseringsslag maken door de verbinding tussen bestuur en directie te verbeteren en de verschillende organisatieonderdelen beter met elkaar af te stemmen. Ook zouden ze hun visie op opdrachtgeverschap expliciet kunnen maken.

Gegevens
De onderzoekers bevelen gemeenten ook aan om gegevens te verzamelen over hun rol als opdrachtgever. Daarbij moeten ze zich vooral focussen op de volumes van aanbesteed werk, de gehanteerde samenwerkingsvormen en de prestaties van, en ervaringen met, leveranciers. Deze gegevens zouden gemeenten kunnen helpen om de uitvraag naar de markt beter af te stemmen.

Het volledige onderzoek kunt u op de website van PIANOo downloaden.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres