Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
01
08
18
Jon Jonoski
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Jon Jonoski
Dossier: Overheidaanbesteding
Soort:

Gemeenten worstelen met tekorten sociaal domein

Gemeenten worstelen met tekorten sociaal domein

Bijna alle gemeenten moeten harde beslissingen nemen om de tekorten binnen de jeugdhulp en Wmo op te lossen. De maatregelen die genomen worden lopen per gemeente echter behoorlijk uiteen. Sommige kiezen er voor om te bezuinigen, anderen investeren in innovatie, terwijl veel gemeenten ook slechts het probleem constateren zonder concrete maatregelen voor te stellen. Dit blijkt uit onderzoek van online platform Binnenlands Bestuur, dat de verschillende coalitieakkoorden met elkaar vergeleken heeft.

Uit de akkoorden blijkt dat zeker in grote steden deze problemen prominent naar voren komen. In Nijmegen vreest men een tekort van 17,5 miljoen euro, wanneer de gemeente zich niet beter gaat organiseren. Tilburg spreekt zelfs van een tekort van 20 miljoen euro, terwijl het college in Eindhoven stelt dat “ingrijpen noodzakelijk is om op de lange termijn zorg te kunnen blijven verlenen.”

Bezuinigen of investeren?
Eindhoven ziet in bezuinigingen een oplossing. De gemeente zet onder meer in op minder verwijzingen naar dure specialistische zorg, budget- en volumeplafonds, en scherpere tarieven en contracten. Tilburg, daarentegen, gaat juist meer investeren. Haar college stelt overtuigd te zijn dat “we door maatwerk en slimmere uitvoering meer impact kunnen bereiken.” Daarom komt de gemeente onder meer met een Investeringsfonds Sociaal Domein van 10 miljoen euro.

Onvoldoende rijksbudget
Veel colleges stellen dat de tekorten voor een belangrijk deel te wijten zijn aan onvoldoende rijksbudget. Dat geldt bijvoorbeeld voor Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Rotterdam wil daarom in gesprek met het kabinet, terwijl Amsterdam stelt dat het “geld vrij zal maken voor de oplopende tekorten.” Afgezien daarvan beschrijven de coalitieakkoorden van deze steden geen concrete plannen om de kosten onder controle te houden.

Jon Jonoski
Door Jon Jonoski
Jon Jonoski is een enthousiaste journalist die zich graag verdiept in de wereld van inkoop en aanbestedingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.