Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Gemeenten worstelen met sportaanbestedingen

De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft een leidraad ‘Sportief Aanbesteden’ gepresenteerd. Hierin worden ‘gouden regels’ geformuleerd voor sportaanbestedingen. De VSG heeft immers geconstateerd dat gemeenten bij de inkoop van sportvoorzieningen de Aanbestedingswet te rigide interpreteren. Dit heeft volgens de organisatie te maken met onwetendheid of angst om de regels te overtreden.

In haar leidraad benadrukt de VSG dat een groot deel van de problemen rond het aanbesteden van sportvoorzieningen niet te wijten zijn aan de in 2016 gewijzigde aanbestedingswet. Het probleem zit juist in de toepassing ervan.

Voorkennis
Gemeenten ontwijken bijvoorbeeld in de voorfase het contact met potentiële uitvoerders, omdat ze vrezen dat de adviseur vanwege voorkennis dan moet worden uitgesloten van deelname aan de aanbesteding. De VSG benadrukt zulk contact absoluut toegestaan is, “mits het beginsel van gelijke behandeling wordt nageleefd. Sterker nog: zolang dit wordt nageleefd mág een dergelijke adviseur niet worden uitgesloten van deelneming.”

Misverstanden
De VSG stelt dat soort misverstanden leiden tot “niet-proportionele aanbestedingen, onduidelijke toetsingscriteria en het onevenredig neerleggen van nauwelijks tot niet te beheren risico’s bij de opdrachtnemer.” Uiteindelijk laat dit tot resultaten waar noch de opdrachtgevers noch de burgers mee tevreden zijn.

Consequent
De leidraad ‘Sportief Aanbesteden’ adviseert gemeenten daarom onder meer om duidelijk te bepalen wat ze willen bereiken met de aanbesteding, gezonde business cases aan te bieden en consequent de gekozen route aan te houden.

 

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres