Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
05
07
18
Jon Jonoski
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Jon Jonoski
Dossier: Aanbesteden
Soort:

Gemeenten worstelen met sportaanbestedingen

Gemeenten worstelen met sportaanbestedingen

De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft een leidraad ‘Sportief Aanbesteden’ gepresenteerd. Hierin worden ‘gouden regels’ geformuleerd voor sportaanbestedingen. De VSG heeft immers geconstateerd dat gemeenten bij de inkoop van sportvoorzieningen de Aanbestedingswet te rigide interpreteren. Dit heeft volgens de organisatie te maken met onwetendheid of angst om de regels te overtreden.

In haar leidraad benadrukt de VSG dat een groot deel van de problemen rond het aanbesteden van sportvoorzieningen niet te wijten zijn aan de in 2016 gewijzigde aanbestedingswet. Het probleem zit juist in de toepassing ervan.

Voorkennis
Gemeenten ontwijken bijvoorbeeld in de voorfase het contact met potentiële uitvoerders, omdat ze vrezen dat de adviseur vanwege voorkennis dan moet worden uitgesloten van deelname aan de aanbesteding. De VSG benadrukt zulk contact absoluut toegestaan is, “mits het beginsel van gelijke behandeling wordt nageleefd. Sterker nog: zolang dit wordt nageleefd mág een dergelijke adviseur niet worden uitgesloten van deelneming.”

Misverstanden
De VSG stelt dat soort misverstanden leiden tot “niet-proportionele aanbestedingen, onduidelijke toetsingscriteria en het onevenredig neerleggen van nauwelijks tot niet te beheren risico’s bij de opdrachtnemer.” Uiteindelijk laat dit tot resultaten waar noch de opdrachtgevers noch de burgers mee tevreden zijn.

Consequent
De leidraad ‘Sportief Aanbesteden’ adviseert gemeenten daarom onder meer om duidelijk te bepalen wat ze willen bereiken met de aanbesteding, gezonde business cases aan te bieden en consequent de gekozen route aan te houden.

 

Jon Jonoski
Door Jon Jonoski
Jon Jonoski is een enthousiaste journalist die zich graag verdiept in de wereld van inkoop en aanbestedingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.