Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Geschillencommissie Sociaal Domein van start

Gemeenten en zorgaanbieders (jeugdhulp en Wmo) kunnen sinds kort terecht bij de Geschillencommissie Sociaal Domein. De commissie moet als een laagdrempelig loket fungeren waar gemeenten en aanbieders in een inkooprelatie terecht kunnen wanneer ze een geschil moeten beslechten. Daarnaast kunnen ook gemeenten met een onderling geschil bij de commissie terecht.

De geschillencommissie is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd. De belangrijkste doelen van de Commissie zijn volgens het VNG het versterken van de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie, het vergroten van het lerend vermogen, het creëren van transparantie en het herstellen van vertrouwen.

Decentralisatie
De VNG stelt dat er in de drie jaar na de decentralisatie van de zorg te vaak geschillen zijn ontstaan, zowel tussen gemeenten en aanbieders, als tussen gemeenten onderling. Die geschillen werden volgens de organisatie vaak moeizaam opgelost, en soms was er zelfs een stap naar de rechter nodig. In april 2018 stelden het Rijk, gemeenten en branche- en cliëntenorganisaties daarom samen vast dat er een geschillencommissie zou komen.

Inkooprelatie
VNG verduidelijkt dat de geschillencommissie zich “in eerste instantie op twee typen geschillen richt.” Ten eerste: “geschillen tussen gemeenten over welke gemeente verantwoordelijk is conform het Woonplaatsbeginsel.” Ten tweede: “geschillen tussen een gemeente en aanbieder in een inkooprelatie (Jeugd en Wmo).”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres