Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Grove fouten bij aanbesteding ERTMS

Het Rijk heeft fouten gemaakt bij de aanbesteding van het spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Ongeveer 1,9 miljoen euro aan opdrachten is enkelvoudig onderhands gegund aan externe organisaties. Dit druist tegen de regelgeving in. Daarnaast is voor een bedrag van 1,6 miljoen euro niet duidelijk of er een objectieve leveranciersselectie heeft plaatsgevonden, waardoor niet zeker is of voor de opdrachten de juiste leveranciers zijn benaderd. Tot slot is er ook 600.000 euro betaald aan bedrijven, waarvan de prestaties nog niet waren geleverd. Dit was niet contractueel afgesproken. Vanwege deze grove fouten keurt de accountant van de overheid de financiering af.

Begin dit jaar schreef staatssecretaris Dijksma al aan de Tweede Kamer dat het ERTMS-project flinke vertraging opliep. Het nieuwe systeem zou eigenlijk al vanaf 2016 worden ingevoerd. “Uit oogpunt van zorgvuldigheid is het van belang om meer tijd te nemen”, antwoorde Dijksma op de Kamervragen. Dit motiveerde ze onder andere met de constatering dat het programma nog niet beschikt over een adequate programmabeheersing. De staatssecretaris vindt dat de programmabeheersing eerst goed op orde moet worden gebracht.

ERTMS is een nieuw systeem, dat ervoor moet zorgen dat een trein niet meer door een rood sein kan rijden. Het wordt in heel Europa ingevoerd, zodat de standaard overal geldt. Door ERTMS moeten treinen vaker, sneller en veiliger rijden dan nu het geval is. Het programmabureau ERTMS gaat aan een nieuwe uitrolstrategie werken die deze zomer bekend zal worden.

 

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (1)

aanbestedingscafe gebruiker 12 mei 2016 16:07 uur

Dit is oud nieuws. Want de rapportage over grove fouten door de accountant van de overheid (ADR) betreft de periode tot september 2015. Inmiddels is sinds september 2015 de programmabeheersing, inclusief nieuw inkoopmanagement op orde gebracht. Eén en ander zoals de staatssecretaris ook al in januari 2016 heeft aangegeven. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/01/14/beantwoording-vragen-over-derde-voortgangsrapportage-ertms-en-de-pilot-dual-signalling

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres