Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Gunning spoorsysteem België moet opnieuw

De Raad van State heeft besloten de toekenning van het contract van het Europese veiligheidssysteem op het Belgische spoor te schorsen. [slide]Dit contract is vorig jaar gegund aan het consortium Siemens – Cofely Fabricom voor een bedrag van 510 miljoen euro. Infrabel, verantwoordelijk voor de infrastructuur van het Belgische spoor, zegt de beslissing van de Raad van State te betreuren.

Het veiligheidssysteem, de zogenaamde ERTMS Level 2-technologie, die deel uitmaakt van de openbare aanbesteding, is een technologie in ontwikkeling. De kandidaten hebben prototypes voorgesteld die onderling te verschillend waren om een vergelijking te maken op basis van de gemeenschappelijke criteria.

Geëvolueerd
Het consortium Alstom – VandenBergh – Engema – Stevens diende eerder een bezwaar in tegen de gunning. De Raad van State heeft besloten om de toekenning van het contract aan THV Siemens – Cofely Fabricom te schorsen omdat “bepaalde technische karakteristieken van de aanbesteding zijn geëvolueerd tijdens het verloop van de procedure”. Met andere woorden: de gevraagde techniek ontwikkelde zich sneller dan de omschrijving van de opdracht.

Snel over doen
De Raad van State heeft Infrabel geadviseerd om de aanbesteding snel over te doen op basis van de laatste versie van het bestek. Infrabel hoopt om deze nieuwe procedure voor de toekenning van het contract voor de zomer van 2015 af te ronden.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé: