Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
03
12
14
Koen Bugter
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Koen Bugter
Dossier: Overheidaanbesteding
Soort:

Introductie handreiking aanbesteden groenafval

De Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) heeft de Handreiking Duurzaam Aanbesteden Groenafval uitgebracht. Deze handreiking geeft aanbestedende diensten tips om groenafval op duurzame wijze aan te besteden. Het kan daarbij gaan om groenafval of om deelstromen uit groenafval zoals bermgras. Het ministerie van Economische Zaken heeft het opstellen van de handreiking door BVOR gefinancierd. 

Overheden hebben nog weleens de ambitie om de biobased economy en de circulaire economie als uitgangspunt te nemen, dit leidt tot een herwaardering van organisch afval. Deze stromen worden niet langer als afval gezien, maar veel meer als potentiële grondstoffen voor nuttige toepassingen. Het omzetten van deze ambities in de praktijk blijkt lastig. Een belangrijke stap vormt het vertalen van beleidsambities in gunningscriteria bij publieke aanbestedingen voor de verwerking van groenafvalstromen. Door het opnemen van nieuwe criteria bestaat immers de kans dat opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar niet goed begrijpen, wat kan leiden tot procedurele risico’s. De handreiking van de BVOR beoogt deze risico’s te verminderen. 

Strategische keuzes
In de handreiking wordt het relevante wettelijke kader voor aanbestedingen voor de opwerking van groenafval beschreven. Daarna komen de strategische keuzes bij dergelijke aanbestedingen aan de orde en worden een aantal aanbevelingen gedaan voor het proces van aanbesteding. 

Koen Bugter
Door Koen Bugter
Journalist Koen Bugter (1982) werkt nu zo'n achttien jaar in de journalistiek en werkte vooral als verslaggever en redacteur voor verschillende omroepen in Hilversum waaronder Avro, BNN en KRO-NCRV. Voor aanbestedingscafe.nl krijgt hij graag de onderste steen boven. U kunt hem mailen via: koen@aanbestedingscafe.nl en volgen via twitter: @koenbugter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.