Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Introductie handreiking aanbesteden groenafval

De Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) heeft de Handreiking Duurzaam Aanbesteden Groenafval uitgebracht.[slide] Deze handreiking geeft aanbestedende diensten tips om groenafval op duurzame wijze aan te besteden. Het kan daarbij gaan om groenafval of om deelstromen uit groenafval zoals bermgras. Het ministerie van Economische Zaken heeft het opstellen van de handreiking door BVOR gefinancierd. 

Overheden hebben nog weleens de ambitie om de biobased economy en de circulaire economie als uitgangspunt te nemen, dit leidt tot een herwaardering van organisch afval. Deze stromen worden niet langer als afval gezien, maar veel meer als potentiële grondstoffen voor nuttige toepassingen. Het omzetten van deze ambities in de praktijk blijkt lastig. Een belangrijke stap vormt het vertalen van beleidsambities in gunningscriteria bij publieke aanbestedingen voor de verwerking van groenafvalstromen. Door het opnemen van nieuwe criteria bestaat immers de kans dat opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar niet goed begrijpen, wat kan leiden tot procedurele risico’s. De handreiking van de BVOR beoogt deze risico’s te verminderen. 

Strategische keuzes
In de handreiking wordt het relevante wettelijke kader voor aanbestedingen voor de opwerking van groenafval beschreven. Daarna komen de strategische keuzes bij dergelijke aanbestedingen aan de orde en worden een aantal aanbevelingen gedaan voor het proces van aanbesteding. 

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres