Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Handtekening voor Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Vertegenwoordigers van allerlei overheidsorganisaties hebben, op uitnodiging van staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu), hun handtekening gezet onder het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Dit manifest moet ervoor zorgen dat de ruim 60 miljoen euro aan goederen en diensten duurzamer wordt aangeschaft. Dit meldt Rijksoverheid op hun website.

Op dit moment hebben 62 overheidspartijen en organisaties die publieke taken verrichten afgesproken om duurzamer in te kopen. Binnen enkele maanden zullen nog meer overheden zich aansluiten bij het manifest. Uiteindelijk moeten de ondertekenaars in de zomer van 2017 met actieplannen komen. Daarin moet staan welke inkoopcriteria zij gaan hanteren en hoe zij toetsen of de geleverde diensten en goederen daadwerkelijk duurzaam zijn.

Prijskaartje
Dijksma zegt dat overheden tot nu toe vooral focusten op het prijskaartje. Er werd niet gekeken of het product duurzaam was. Door het manifest zal dat veranderen, verwacht de staatssecretaris. Maatschappelijk verantwoord inkopen moet de norm worden. Leveranciers zullen als gevolg ook in beweging moeten komen om duurzamer te ondernemen.

Stap dichterbij
Het manifest is een stap dichter bij duurzaam inkopen. Er lopen al vele initiatieven vanuit de Rijksoverheid om dat te kunnen bereiken. Zo is eerder al het Energieakkoord gesloten om energie groener te laten worden en uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Om de druk op schaarser wordende grondstoffen te verminderen, heeft het kabinet afgelopen najaar plannen voor een circulaire economie. Het einddoel hierbij is om in 2050 honderd procent gerecyclede grondstoffen te gebruiken.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres