Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Den Helder stelt oude eisen aan aanbesteding

PitPoint, leverancier van onder andere Groengas (CNG) en LNG, is het niet eens met de manier van aanbesteden van Den Helder. De organisatie is van mening dat duurzaam inkopen van doelgroepenvervoer als vanzelfsprekend moet worden beschouwd, maar in de aanbesteding van Den Helder zijn de eisen, volgens PitPoint, niet meer van deze tijd. Dat meldt Binnenlands Bestuur.

Den Helder streeft ernaar om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn. Toch heeft de gemeente in de aanbesteding van Wmo-vervoer als minimumeis dat de helft van de aangekochte voertuigen moet voldoen aan de Euro4-norm. De andere helft moet minstens voldoen aan de Euro5-norm. Deze eisen zijn, volgens PitPoint, niet meer actueel. De organisatie roept Den Helder daarom op om de aanbesteding te actualiseren en verduurzamen.

Stap terug in de tijd
PitPoint stelt dat de aanbesteding een grote stap terug is in de tijd. De duurzaamheidseisen zijn nagenoeg gelijk aan die van 2015. Het biedt dus geen vooruitgang. Daarnaast gaat de Euro4-norm uit van de brandstoftechnieken die tot 2009 belangrijk waren.

Schonere brandstof
Ook zijn er tegenwoordig schonere brandstoftechnieken beschikbaar. Volgens PitPoint moet Den Helder daarom stappen gaan ondernemen, als de gemeente in 2040 volledig energieneutraal wil zijn.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres