Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

‘Gemeente wil om tafel met bestaande relaties'

Onder het mom van ‘partnership’ gaan veel gemeenten enkel nog aan tafel met partijen die voor hen interessant zijn. Amsterdam is hierbij niet de enige die bij de aanbesteding van zorg onderscheid maakt tussen oude en nieuwe aanbieders, stelt advocaat Tim Robbe tegen Zorgvisie. Hij denkt dat de helft van alle Nederlandse gemeenten het aanbiedersaantal wil beperken en daarom alleen aan tafel wil gaan met partijen die voor hen interessant zijn.

De houding van gemeenten in aanbestedingen is veranderd. De eerste twee jaar na de decentralisatie kozen gemeenten namelijk voor een open systeem. Nu doen ze echter al zaken met bepaalde aanbieders en willen deze graag voorrang geven. Daarbij wijzen ze op het belang van zorgcontinuïteit. Tegelijkertijd worden andere aanbieders die nog niet eerder een contract hadden uitgesloten, aldus de advocaat.

Kort geding
Robbe spande namens Siriz, een organisatie voor ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap, een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam. De zorgaanbieder maakte bezwaar tegen het onderscheid dat werd gemaakt tussen bestaande en nieuwe aanbieders. In de inkoopprocedure konden bestaande aanbieders in aanmerking komen voor een overeenkomst als zij zich inschreven en voldeden aan de gestelde criteria. Als ze hieraan voldeden zouden de 62 bestaande zorgaanbieders direct zeker zijn van een contract. Amsterdam beperkte de ruimte voor nieuwe aanbieders echter wel flink.

Bestaande relaties behouden
Waarom koos gemeente Amsterdam voor deze methode? In een reactie tegen AanbestedingsCafe.nl zegt de woordvoerder: “De gemeenteraad heeft de uitgangspunten voor de inkoopprocedure bepaald en wil zorgen voor continuïteit van de zorg. We wilden zoveel mogelijk de bestaande relatie tussen cliënt en hulpverlener respecteren en in stand houden. Ook willen we werken aan een goede zorginfrastructuur in de wijken. Het Amsterdamse model is gebaseerd op een netwerkmodel. Het kennen en gekend worden van professionals die werkzaam zijn in de stad is belangrijk. Dit betekent wel dat er grenzen zijn aan het aantal aanbieders.”

Heraanbesteden
Voordat het kort geding echter kon plaatsvinden, trok Amsterdam de aanbesteding voor ambulante ondersteuning in. De keuze van de gemeente is gebaseerd op het juridisch advies dat Amsterdam direct na het bezwaar had ingewonnen om te toetsen of er was voldaan aan de gewijzigde Aanbestedingswet. De opdracht zal worden heraanbesteed, zonder het onderscheid tussen bestaande en nieuwe aanbieders.

Andere gemeenten afremmen
Robbe hoopt dat dat het geding tegen Amsterdam ervoor zorgt dat andere gemeenten worden afgeremd in hun plan om voor enkele bekende aanbieders te kiezen. Hij spreekt zijn verbazing uit over het feit dat een gemeente voor cliënten gaat bepalen dat ze maar met een paar aanbieders in zee kunnen.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres