Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Huib van Romburgh: “Ik ontraad het gebruik van een DAS voor inhuur”

“Ik ontraad het gebruik van een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) voor de inhuur van externen”, stelt Huib van Romburgh, adviseur bij het ministerie van Economische Zaken en hoogleraar aanbestedingsrecht. In een memo schrijft Romburgh dat het DAS een uitstekend systeem is om gangbare goederen en diensten via een elektronische weg en zonder verdere menselijke tussenkomst te verwerven.“Doch de aard van het systeem legt ook beperkingen op. Dat geldt in sterke mate voor de inhuur van externen. Een raamovereenkomst acht ik hiervoor een sterker instrument.”

Afgelopen jaar is er veel discussie geweest over het DAS. De accountant van de Politie verklaarde het gebruik van het DAS onrechtmatig. De Algemene Rekenkamer constateerde ook dat het DAS van het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet voldoet aan de geldende procedures. En tot slot kwam PIANOo met een handreiking die het gebruik van een DAS voor inhuur van personeel ter discussie stelt. Hier tegenover staat de praktijk, die juist heil ziet in het gebruik van een DAS voor inhuur. Hoewel er geen jurisprudentie voorhanden is op dit terrein, tracht Romburgh in zijn memo toch duidelijk te onderbouwen waarom een DAS voor inhuur niet de bedoeling is.

Uitsluitend elektronisch
In de Aanbestedingswet staat dat een aanbestedende dienst een DAS kan instellen voor het doen van gangbare aankopen van werken, leveringen of diensten, waarvan de kenmerken wegens de algemene beschikbaarheid op de markt voldoen aan zijn behoeften. “Artikel 34 van richtlijn 2014/24/EU stelt dat bij gebruik van het DAS alleen gebruik moet worden gemaakt van elektronische middelen. Overeenkomstig de vaste jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie moet een dergelijk begrip functioneel en overeenkomstig het ‘nuttig effect’ van de richtlijn worden uitgelegd. Dat betekent in dit kader dat hieraan een strikte uitleg gegeven moet worden. De Nederlandse wetgever heeft daarbij voor de toegang tot de DAS uitdrukkelijk iedere vorm van mondelinge communicatie met deelnemers – al dan niet via Skype of face time-, als bedoeld in artikel 2.52 Aw, uitgesloten.”

Gangbare aankopen
“Een aanbestedende dienst kan een DAS toepassen bij het doen van gangbare aankopen van werken, leveringen of diensten. Hieronder vallen overheidsopdrachten, waarbij met een eenvoudige en eenduidig criterium (naar verwachting meestal de laagste prijs) tot een gunningsbeslissing kan worden gekomen. Dit betreft veelal de zogenoemde ‘commodity’s’. Dit zijn onder meer producten die kant-en-klaar te bestellen zijn, zoals pennen en potloden. Voor diensten ligt dat iets lastiger, maar vormen van facilitaire diensteverlening zouden ook door middel van een DAS kunnen worden gerealiseerd. Alle overheidsopdrachten die niet volledig via de elektronische weg – en waarvoor bijvoorbeeld nader onderzoek of toelichting noodzakelijk is – gegund kunnen worden, lijken veel minder geëigend voor een DAS.”

Verificatiegesprek
“Een verificatiegesprek met een door de winnende inschrijver aangeboden persoon bij een opdracht voor de inhuur van derden na gunning, is niet aanbestedingsrechtelijk verboden”, vervolgt Romburgh. “Dit moet dan echter wel ná de gunning plaatsvinden, maar voor de daadwerkelijke uitvoeringsfase van de opdracht, ter verificatie of de beweerde kennis en ervaring daadwerkelijk aanwezig is. Een dergelijk gesprek mag echter niet het karakter hebben van een selectiegesprek.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (3)

aanbestedingscafe gebruiker 24 oktober 2017 18:58 uur

Ik citeer" hier tegenover staat de praktijk, die juist heil ziet in het gebruik van een DAS voor inhuur" . Dit is een nogal eenzijdige statement: heel veel ZZP-ers zien er namelijk helemaal geen heil in, omdat veel DAS-ssen niet gepaard gaan met een kwalitatieve maar slechts met een kwantitatieve selectie. Er wordt dus door de aanbestedende diensten wel gescoord, maar niet de beste kwaliteit verkregen. En dat vaak al op een prijsverschil van € 5,- per uur ( remember: if you pay peanuts, you will get monkeys). Een DAS doet dus door zijn aard onrecht aan de persoonlijke kwaliteiten van veel inkoopprofessionals ( zo Theo, die is voor jou), en daarom ben ik het met Huib eens dat een raamovereenkomst een veel geschikter instrument is. ( hoewel ik ook daar ervaar dat hrm mensen vaak niet de skills van een inkoper hebben als het om beoordelen gaat)

Mark Bassie 24 oktober 2017 18:02 uur

De meeste leveranciers vinden een selectiegesprek heel normaal en logisch, maar als onderdeel van een verder geheel intransparant en eenzijdig proces hebben zij er wel grote moeite mee. En selectiegesprekken als onderdeel van de gunningsprocedure bij een van de 130 verschillende DAS'en: het gebeurt dagelijks!

Hub Keulen 24 oktober 2017 09:54 uur

Huib, volmondig eens!!!!!!

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link