Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Huizing zoekt deelnemers voor traject Beter Aanbesteden

Aanjager van het traject ‘Beter Aanbesteden’ Matthijs Huizing roept aanbestedende diensten, ondernemers, adviseurs, advocaten, wetenschappers en andere betrokkenen op om een rol te spelen in het traject. Tot 15 juli is het mogelijk om hierop in te schrijven.

Naar aanleiding van de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012 is minister Kamp een werkwijze gestart, waarbij aanbestedende diensten en ondernemers samen een dialoog aan moeten gaan. Dit heeft als doel om de aanbestedingspraktijk te verbeteren. “Er kan veel worden gewonnen als ondernemers en aanbestedende diensten hun werkwijzen zodanig inrichten dat dit over en weer tot minder frustratie leidt”, zegt Kamp.

Verantwoordelijkheid dragen
Kamp stelt de partijen zelf in staat om afspraken te maken en de verantwoordelijkheid te dragen voor de gemaakte afspraken en de uitvoering. “Dit betekent een regionale aanpak in combinatie met landelijk overleg om ook de samenhang te kunnen bezien en de regio’s van elkaar te laten leren. Deze aanpak betekent dat partijen zelf de inhoud bepalen en monitoren en ik met name ondersteuning bied in het faciliteren en mogelijk maken van het bij elkaar brengen van aanbestedende diensten en ondernemers”, aldus de minister. Kamp heeft Matthijs Huizing, voormalig lid van de Tweede Kamer, aangewezen als aanjager van het traject.

Regionale aanpak
De intentie van Huizing is om de volgende indeling aan te houden: Noordwest (Noord-Holland, Utrecht en Flevoland), Noord (Drenthe, Groningen en Friesland), Oost (Gelderland en Overijssel), Zuidwest (Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant) en Zuidoost (Oost-Brabant en Limburg).

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres