Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

ICT-bedrijven naar rechter om selectie door loting

Verschillende ICT-bedrijven hebben een kort geding aangespannen tegen het Rijk. Die heeft voor CJIB, Raad van State en Raad voor de Kinderbescherming via een inkoopuitvoeringscentrum (IUC) aanbestedingen voor ICT-inhuur georganiseerd. Hierbij werden leveranciers via een loting geselecteerd. Volgens de ICT-bedrijven is deze willekeurige manier van selecteren volledig in strijd met het aanbestedingsrecht.

Het IUC EZ organiseerde met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland drie aanbestedingen voor het CJIB, Raad van State en de Raad voor de Kinderbescherming. Hier bleken steeds veertien van de achttien ICT-leveranciers dezelfde scores te hebben behaald. Bij gelijke stand volgde een loting, waarna diverse leveranciers buiten de boot vielen. Dat schrijft Computable.

Oneerlijk speelveld
De leveranciers CGI, Atos, Capgemini en Caesar Groep zijn binnen de bezwaartermijn na de gunning naar de rechtbank gestapt. De partijen eisen stopzetting van de aanbesteding. Het willekeurige element van de loterij is in hun ogen in strijd met het transparantiebeginsel en het eerlijke speelveld.

Versimpelde bestekken
Volgens een zegsman van de Caesar Groep is het probleem ontstaan doordat het IUC de bestekken heeft gesimplificeerd. “De inkopers willen op een makkelijke manier een uitvraag doen, zonder vragen te hoeven formuleren waarvoor bij het beoordelen van de antwoorden inhoudelijke kennis nodig is. Daarom hebben ze een beperkt aantal criteria voor de prijsstelling en de te leveren kwaliteit opgesteld. Hierdoor kan een inschrijver, door met de scoreknoppen te schuiven, makkelijk het maximale aantal punten behalen. Bij gelijke stand wordt er vervolgens geloot.”

Dit is in de praktijk ook gebeurd. “Dat kan en mag niet de bedoeling zijn van een aanbesteding. Zeker als het om miljoenen per jaar gaat. De selectie behoort op een zorgvuldige manier te gebeuren, waarbij iedereen evenveel kans heeft en de opdrachtgever ook weet wat hij aan kwaliteit in huis haalt”, aldus de Caesar Groep.

Uitspraak rechtbank
De rechtbank doet op 16 december uitspraak of deze manier van aanbesteden in strijd is met de aanbestedingswet. Er is nog weinig jurisprudentie over het gebruik van een loterij als selectiemiddel. De zaken die er zijn, zien er gunstig uit voor de ICT-bedrijven. Begin september oordeelde de rechter dat het kiezen van rijksdeurwaarders via een loterij niet door de beugel kon. Deze aanbesteding is stopgezet. Inmiddels zijn vergelijkbare ICT-aanbestedingstrajecten opgeschort, waaronder bij het Nationaal Archief en de Onderwijsinspectie.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres