Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

‘ICT-projecten nog steeds grote kans op mislukken’

De overheid heeft nog weinig gedaan om het mislukken van dure automatiseringsprojecten te voorkomen. De oprichting van het Bureau ICT-Toetsing (BIT) is slechts een politieke stap en gaat op termijn onvoldoende resultaat opleveren. Dat zegt Niels Groen, deze zomer gepromoveerd op publieke IT-projecten.

Vorig jaar deed de parlementaire onderzoekscommissie onderzoek naar ICT-projecten. Hieruit bleek dat de Nederlandse overheid jaarlijks tussen de 1 en 5 miljard euro over de balk gooit door ICT-mislukkingen. Als reactie op deze bevindingen is het BIT opgericht. Dit bureau moet alle ICT-projecten van de Rijksoverheid boven de 5 miljoen euro toetsen.

Projecten zijn onvoorspelbaar
“De kans is groot dat we over vijf jaar weer een commissie moeten optuigen”, zegt Groen tegen FD.nl. In zijn boek ‘De Bodemloze Put’ komt hij tot de conclusie dat elk ministerie er onterecht vanuit gaat dat projecten van te voren helemaal voorspelbaar zijn. “Zodra er maar vooraf voldoende wordt geanalyseerd, dan komt het vanzelf goed, is het idee. Maar de projecten zijn te complex om daadwerkelijk te voorspellen hoe die zullen verlopen.” Volgens Groen is het beter om projecten op te splitsen in kleine stukken, zodat bij elke stap kan worden gekeken of er vooruitgang in zit en het logisch is het project door te zetten.

Zelfreinigend vermogen
Bovenstaand advies van Groen was ook de aanbeveling van de commissie Elias in het rapport ‘Meer grip op ICT’. Groen voegt daar echter aan toe: “De directeur-generaal moet het geld beheren en het project stoppen als het niet goed loopt. Die macht ligt nu bij de directeur-generaal én het BIT. Door de nadruk op extern toezicht verschuift het zelfreinigend vermogen op de ministeries naar de achtergrond. De zeven mensen die bij het BIT werken, zijn afhankelijk van de informatie die ze krijgen van de ministeries.”

Projecten doorzetten
Groen denkt dat projectleiders niet snel tegen het BIT zullen zeggen dat een project niet goed loopt. Zo is het volgens hem bij alle mislukte projecten gegaan. “De wens een project door te zetten zit vooral in het gedrag en ego’s van de mensen die eraan werken. Inclusief de betrokken bestuurders. Elke minister wil een mooi project achter zijn naam. Komen er dus vragen van een externe partij over de haalbaarheid, dan zullen daar wenselijke antwoorden op volgen. Totdat het te laat is en de kosten zo hoog zijn opgelopen, dat stoppen geen optie meer is”, aldus Groen.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres