Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Ik sta op een zwarte lijst!

Er is me iets verschrikkelijks overkomen. Ik sta op de officiële ‘poor performance-list’ voor cursusinstituten op het gebied van aanbestedingsrecht. Ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan, maar terugdraaien zal heel moeilijk worden.

Het begon twee weken geleden toen ik tijdens een cursus een grapje maakte over een aannemer met een ‘foute’ snor. Ik maak dat grapje al jaren, zelfs zo vaak dat regelmatige bezoekers van mijn cursussen af en toe vragen of ik daar niet mee kan stoppen. Had ik het maar gedaan…

Wat gebeurde er? Om bij een bepaalde case aan te geven dat een beoordelingscommissie de inschrijver bij een presentatie weinig punten gaf, zei ik dat dat kwam omdat de presentator een foute snor had. Helaas had ik niet goed opgelet want rechts achter in de cursuszaal zat een man met een gigantische snor (wel echt een foute snor ook). Gelijk nadat ik het gezegd had, werd het doodstil en staarde iedereen naar de man in kwestie. Die liep rood aan, stond op en verliet de cursuszaal. Ik liep hem nog na, maar dat mocht niet baten. ‘Ik zou nog van hem horen’ bromde hij kwaad.

Blijkbaar heeft hij een klacht over mij ingediend want ik kreeg een brief van PIANOo dat mijn bedrijf opgenomen zou worden op de nationale zwarte lijst voor cursusinstituten op het gebied van aanbestedingsrecht. Er was namelijk sprake van ‘voortdurende en aanzienlijke tekortkomingen’.

Wat bleek, drie maanden eerder had een vrouwelijke cursist ook al een klacht over mij ingediend, omdat ik grapjes had gemaakt over veganisme. (mijn vrouw is veganist en soms gebruik ik dat in mijn cursus bij een voorbeeld over social return, het duurt wat lang om dat nu allemaal uit te leggen).

Anyway, ik had een grapje over veganisme gemaakt en dat werd omschreven als ‘ernstig intolerant en discriminerend gedrag tegenover de veganistische en vegetarische medemens’.

Nu sta ik dus op die lijst. Kun je dan niet naar de rechter? Nou, daar is iets raars mee. In de conceptversie van Richtlijn 2014/24 (Ontwerp Richtlijn, COM (2011) 896 def. 20.12.2011) staat heel duidelijk dat bedrijven niet zomaar een slechte beoordeling mogen krijgen en dat ze de kans moeten hebben om zich bij de rechter te verdedigen. Er staat:

(Artikel 55 lid 3 laatste alinea) ‘Voor de toepassing van de in de eerste alinea, onder d) bedoelde uitsluitingsgrond (past performance) voorzien de aanbestedende diensten in een methode voor de beoordeling van contractuele prestaties op basis van objectieve en meetbare criteria die op een systematische, consistente en transparante wijze worden gehanteerd. Elke prestatiebeoordeling wordt bekendgemaakt aan de desbetreffende ondernemer, die de gelegenheid krijgt bezwaar te maken tegen de bevindingen en bescherming in rechte kan verkrijgen’.

En nu komt het vreemde: deze passage komt niet meer voor in de gepubliceerde richtlijn 2014/24 of in de nota van wijziging van de Aanbestedingswet (!?)

Nu zeggen de deskundigen dat rechtsbescherming vanzelfsprekend is, dus dat ik me niet druk hoef te maken en dat hoop ik van harte. Het blijft echter vreemd dat het niet gewoon expliciet in de wet staat.

Wat wel in het tekstvoorstel op de Aanbestedingswet staat, is dat verschillende aanbestedende diensten samen een lijst van past (poor?) performances mogen bijhouden. Dat vind ik een heel eng idee. Dat betekent dat er nationale zwarte lijsten kunnen komen waar iedere ‘tekortkoming’ van een bedrijf geregistreerd staat.

De letterlijke tekst in de memorie van toelichting is:

“De eisen dienen als één geheel in samenspel te worden gelezen. De tekortkoming hoeft niet geconstateerd te worden bij dezelfde aanbestedende dienst. Deze kring is op geen enkele wijze door de Europese wetgever beperkt. Het is denkbaar dat met het oog op toepassing van dit criterium aanbestedende diensten een register bijhouden waarin de aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen van ondernemers kunnen worden geregistreerd.”

U zegt: het zal in de praktijk wel meevallen? Dat doet het nooit. In het Redactionele voorwoord in het Tijdschrift Aanbestedingsrecht van april 2015 schetst Frederik van Nouhuys hoe het Grossmann-arrest is verworden tot een kunstje waarbij aanbestedende diensten door ‘een waaier van clausules in aanbestedingsdocumenten’ inschrijvers voor een voldongen feit stellen. Daar ben ik het volledig mee eens. Iedereen begrijpt dat inschrijvers niet snel naar de rechter stappen om bijvoorbeeld een dubieus gunningscriterium aan te vechten. Van Nouhuys zegt terecht: “En voorts is sprake van een afhankelijkheidsrelatie, omdat de aanbesteder een potentiële broodheer is die bij voorkeur niet tegen de haren in moet worden gestreken”. Klare taal!

Ik hoop dat het meevalt met die zwarte lijsten maar ik heb er een hard hoofd in. In de discussie die op dit moment hierover gevoerd wordt in de linkedin-groep Aanbestedingsrecht zijn er voor- en tegenstanders. Vreemd genoeg lijkt het wel of alle voorstanders een snor hebben, maar dat zal toeval zijn.

 

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (2)

Michel ten Hoove 4 april 2016 10:12 uur

Sjonge, jonge wat zijn mensen snel op hun teentjes getrapt tegenwoordig. Nee, geef me dan maar de Engelse humor. Zij verstaan als geen ander de kunst zichzelf niet te serieus te nemen en flinke zelfspot te bedrijven. Deze column lezende moet ik erg denken aan het onvergetelijke 'Belt u maar' van André van Duin, waarin hij werkelijk niets goed kan zeggen zonder te horen dat hij één bevolkingsgroep beledigt of discrimineert. Luister maar: https://youtu.be/rfo3T1gnDPA

aanbestedingscafe gebruiker 22 april 2015 11:12 uur

Over die snor ben ik het niet eens, maar met dat veganistische grapje ga je wel veel te ver....

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres