Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Ingenieursbureaus moeten zich onderscheiden in 48-uurscase

“We zagen dat inzendingen voor aanbestedingen steeds meer op elkaar gingen lijken. Daarin leggen leveranciers uit hoe ze de opdracht aanpakken, met welk team ze dat doen en hoe ze de kwaliteit bewaken. Daarover kunnen alle bureaus wel een goed verhaal op papier zetten, maar wij willen weten waar ze zich in onderscheiden. Daarnaast zijn we benieuwd hoe partijen in de praktijk werken en hoe ze kunnen samenwerken. Daarom vragen we nu bij sommige grote opdrachten voor ingenieursdiensten een uitwerking van een 48-uurscase, in aanvulling op het plan van aanpak”, vertelt Maarten de Mos, leveranciersmanager van de Samenwerkingsovereenkomst Ingenieursdiensten (SO3) van Rijkswaterstaat.

Alleen bij grote uitvragen krijgen de ingenieursdiensten binnen de raamovereenkomst een case voorgeschoteld die in 48 uur uitgewerkt moet worden. De case is onderdeel van de inschrijving en wordt meegewogen in de beoordelingscriteria. Een groot deel van de inschrijvingstermijn hebben de partijen te besteden aan het plan van aanpak. Op het moment dat ze dit plan hebben ingediend, werken ze de case uit.

Verbreding A27
Een van de projecten, waarvoor de ingenieursdiensten met een case zijn aanbesteedt, is de verbreding van de A27 Houten-Hooipolder. In deze case vond Rijkswaterstaat het belangrijk dat technische en procedurele uitdagingen gecombineerd werden, dat veel stakeholders een rol speelden en dat het ingenieursbureau waar zij op dat moment mee samenwerkten geen kennisvoorsprong had. “We hebben hen toen de vraag voorgelegd: stel dat rekeningrijden wordt ingevoerd, welke invloed heeft dat dan op de werkzaamheden?”

Fictieve cases
Veel marktpartijen zijn volgens De Mos enthousiast over de cases, omdat zij zich hierin ‘echt kunnen onderscheiden’. Toch zijn er ook kritische geluiden. Witteveen+Bos is betrokken geweest bij drie verschillende cases, waaronder die van de A27. “Deze partij vroeg aandacht voor het feit dat het fictieve cases zijn. Wat uitgewerkt wordt, gaat niet gebruikt worden in de praktijk en dat vinden zij erg zonde. Dat is een aandachtspunt dat we meenemen bij toekomstige opdrachten, hoewel we wel bewust voor een fictieve case hebben gekozen. We willen niet de schijn wekken dat we door zo’n case op een goedkope manier antwoord op onze adviesvraag krijgen. Het gaat niet om de inhoud van de adviesvraag, maar om de manier waarop het bureau de kwestie aanpakt en hoe dit in lijn is met zijn aanbieding.”

Tijdsinspanning
Een ander geluid vanuit de markt is dat zo’n case veel tijd van het team vraagt en zo een flinke investering is. De Mos merkt op dat het om grote opdrachten gaat en dat de aanbieding daarvoor relatief meer kost. “Het moet natuurlijk wel in verhouding staan. We zoeken altijd naar de balans tussen de inspanningen en de te winnen opdracht. Het is niet de bedoeling om marktpartijen om een buitenproportionele inspanning te vragen, daarom kijken we bij elke opdracht kritisch of zo’n case het juist middel is.” Tendervergoedingen zijn volgens hem niet aan de orde.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (1)

aanbestedingscafe gebruiker 16 april 2018 13:06 uur

"Tendervergoedingen zijn volgens hem niet aan de orde" En waarom niet?

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres