Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van die advertenties wordt de redactie betaald die het nieuws op deze website verzorgd. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Inkoop jeugdbescherming onder druk

Meerdere grote aanbieders hebben de aanbesteding voor de jeugdzorgregio’s Kennemerland, Kop van Noord-Holland en Gooi-en Vechtstreek aan zich voorbij laten gaan. Zij stellen niet akkoord te kunnen gaan met de gestelde criteria. Dat betekent dat in 25 Noord-Hollandse gemeenten de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering in gevaar komt.

Volgens aanbieders als de William Schikker Stichting, het Leger des Heils en De Jeugd en Gezinbeschermers bieden de gemeenten tarieven die onder de kostprijs liggen. Bovendien zouden ze ook tijdschrijven willen invoeren en pas achteraf willen betalen. Een woordvoerder van de William Schikker Stichting liet aan Binnenlands Bestuur weten dat zij niet de financiële armslag hebben om lange zorgtrajecten te financieren.

Onuitvoerbaar
Binnenlands Bestuur stelt dat de gemeenten contracten willen sluiten voor drie jaar met twee keer een verlenging van twee jaar. Het is volgens de aanbieders positief dat de gemeenten een langjarige samenwerking willen aangaan, ware het niet dat de gestelde voorwaarden betekenen dat de contracten onuitvoerbaar zijn.

Continuïteit
De betrokken gemeenten willen, volgens Binnenlands Bestuur, voorlopig niets kwijt over de kwestie, maar lokale fracties roeren zich. Zo willen de verschillende Noord-Hollandse SP-afdelingen dat de aanbestedingsvoorwaarden opnieuw worden bekeken en worden besproken met de relevante raden. Zij vrezen dat de continuïteit van de zorg anders in gevaar komt.

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres