Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Inkoopconcentraties benadelen MKB

MKB-Nederland nota’s 17-06-2003: Onderzoek naar inkoopconcentraties: mkb benadeeld door mededingingsregels


De Nederlandse Mededingingsautoriteit moet meer doen voor het midden- en kleinbedrijf. Een minder juridische en meer economische houding zou al een stap in de goede richting zijn. Het mkb (als leverancier tegenover machtige inkopers) moet meer middelen krijgen om samen de vuist te ballen. Dit staat in het onderzoek ?De laagste prijs. Tegen welke prijs? van MKB-Nederland en Langman Economen. dat op 17 juni werd gepresenteerd.

Inkoopmacht is een onderschat fenomeen in ons land. Verkoopmacht springt veel meer in het oog. Echter. er zijn vele sectoren waar leveranciers te maken hebben met afnemers die een dominante positie innemen op hun inkoopmarkt. Het gevolg: prijsdruk en eenzijdig opgelegde voorwaarden waar weinig tegenin is te brengen. De economische gevolgen zijn bij het fenomeen inkoopmacht minstens zo groot als bij de verkoop-tegenhanger. Alleen is het nu de ondernemer die minder geld voor zijn waar krijgt en niet de consument die minder waar ontvangt voor zijn geld.

Het midden- en kleinbedrijf is vooral de dupe van dit beleid. Een groot concern (vaak met meerdere vestigingen) kan een vuist ballen. vele individuele kleintjes niet. Een goed voorbeeld hiervan is de dictie over de prijs van de zorgverzekeraars aan leveranciers van medische hulpmiddelen. Maar ook in de bouwwereld is het geen onbekend verschijnsel. Grote jongens spelen onderaannemers tegen elkaar uit om ze de laagste prijs te laten bieden.

Er zijn meer negatieve gevolgen. Inkopers kunnen uniforme eisen stellen en verkopers tegen elkaar uitspelen. De leveranciers rest niet veel anders dan massaal voldoen aan de vraag. Dit leidt tot een verschraling van het aanbod en minder keuze voor de consument. De Mededingingswet heeft weinig oog voor de negatieve effecten. Bevorderen van prijsconcurrentie tussen aanbieders: daar gaat het vooral om bij de handhaving. ongeacht.

Schone taak
Hier moet dus verandering in komen. Een eerste schone taak ligt uiteraard bij leveranciers zelf. Goed ondernemerschap betekent immers spreiden van risico: zorg voor een brede orderportefeuille. een brede klantenkring en onderscheidend vermogen. Voorkomen moet worden al te afhankelijk te worden van afnemers.
Samenwerking met andere leveranciers en zo een tegenmacht vormen is een volgende stap. Hier komt een probleem om de hoek kijken. De huidige Mededingingswet bemoeilijkt dit soort samenwerkingsverbanden. Een oplossing is mogelijk het vormen van co?peraties. In de binnenvaart heeft dit systeem geleid tot een meer evenwichtige markt voor het vervoer over water.
Maar ondernemers kunnen ook afspreken om slechts op deelterreinen samen te werken. Op de overige onderwerpen blijven ze elkaars concurrent. Daarvoor moet wel de NMa. de kartelautoriteit. het mkb minder juridisch en meer economisch gaan benaderen. Niet: wat staat er letterlijk in de wet. wel: wat zijn de gevolgen als de afspraken niet worden gemaakt.

De overheid zelf moet ook wat doen. Uiteraard moet de Mededingingswet kritisch worden beoordeeld op de onevenredig negatieve gevolgen voor het midden- en kleinbedrijf. Wat ook helpt is om bij de aanbesteding van publieke werken opdrachten op te knippen in voor het mkb behapbare delen. zodat ook die ondernemingen rechtstreeks mee kunnen dingen en niet meer afhankelijk zijn van een paar grote spelers.

Lees hier het volledige artikel

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres