Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Inkoopmanager VUmc gebruikt prijsplafond

AanbestedingsCafe.nl spreekt in Amsterdam met de manager inkoop van het VUmc, Han Lutterman. Wat zijn de uitdagingen van het inkoopvak binnen het ziekenhuis voor Lutterman? “Het creëren van draagvlak binnen de organisatie en het maken van de juiste keuzes.”  Zijn doel toen hij zes en half jaar geleden als bedrijfskundige aantrad binnen het VUmc? “Onder meer het aanpakken van de hoge marges op medische producten. Het is publiek geld waar we hier mee werken.” 

Het kan voorkomen dat het verschil tussen de verkoopprijs en de maakkosten van een medisch product  groot is. Lutterman: “Ja, er zijn gevallen waarbij we zeggen: dit staat niet in verhouding. We zetten daarom in een aanbesteding een prijsplafond: dat willen wij betalen. We hebben belang bij gezonde leveranciers, maar het moet niet te ver gaan. Het geld moet in de zorg gebruikt worden en niet onevenredig naar de aandeelhouders gaan.” 

Omvangrijk proces
Een aanbesteding binnen het VUmc is een omvangrijk proces. Lutterman licht de aanbestedingsmethode van het VUmc met plezier stap voor stap toe: “Er komt bijvoorbeeld een vraag van een vakgroep als er een nieuw medisch apparaat nodig is. Dan gaan we om de tafel zitten en dan vragen we als inkoop aan de vakgroep: hebben jullie al enig idee wat jullie willen? We vormen ons een beeld van de markt: welke spelers zijn er actief? We zoeken uit hoe leveranciers acteren in de markt. En dan ga je met doktoren binnen het ziekenhuis spreken: waar moet het apparaat aan voldoen? Wat zijn de eisen die je stelt aan de leverancier en wat zijn de eisen die je stelt aan het onderhoud? Daarnaast heb je  met eisen van het Convenant Medische Technologie te maken; oftewel hoe zit het met de veiligheid en training?”

Beste kwaliteit
Jaarlijks heeft het VUmc te maken met zo’n honderd aanbestedingen en dat zijn soms grote projecten. “We hebben recent de schoonmaak aanbesteed. Dat was een omvangrijk project: we hebben een groot ziekenhuis, van kantooromgevingen tot en met operatiekamers.” Wat maakt dat een groot project? “De medische ruimtes hebben andere eisen voor schoonmaak dan de kantoorfunctie. Daar hebben we tegen de markt gezegd: we willen een bepaald bedrag maximaal besteden, oftewel een budget. Dat staat vast, maar je mag er wel wat onder als je wilt, maar niet boven het fair bedrag. We hebben op basis daarvan uiteindelijk gekozen voor de partij die binnen dat budget de beste kwaliteit kon leveren. Oftewel de partij met het beste plan.”

Laagste prijs
De gunningscriteria verschillen enorm per product. “Als je het hebt over algemene medische hulpmiddelen, dan wordt er bij gelijke kwaliteit  gekozen voor de laagste prijs. Bij een medische innovatie zeg je tegen  leveranciers: dit is onze uitdaging en dit kunnen we  uitgeven en wat kunnen jullie bieden?”

Marktconsultatie
In het VUmc is de verdeling tussen ‘medisch’ en ‘ondersteunend’ volgens Lutterman “ongeveer fifty-fifty.” De inkoopmanager van het VUmc schaakt op meerdere borden: “Moeten er aanpassingen worden gedaan hier in het ziekenhuis? Als je een nieuwe MRI koopt moet je vaak eerst een verbouwing doen, want MRI’s zijn vaak enorme apparaten die je natuurlijk goed wil installeren. Je moet het dus zorgvuldig voorbereiden.” Het klinkt als een complexe operatie en dat is het volgens de manager  Inkoop soms ook.  “Er zitten vaak meerdere spelers aan tafel. Als het complex is, is er een aparte projectleider.”

Inkoopproces
De inkoopmanager begeleidt met zijn afdeling vooral het inkoopproces. Het beeld dat de medische inkoper bij grote aankopen beslist wat er moet worden ingekocht klopt niet. “De Raad van Bestuur beslist of een grote aankoop wel of niet wordt gedaan.  Het afdelingshoofd heeft inhoudelijk de doorslaggevende stem, dat is niet in handen van de inkoopafdeling. Wij houden rekening met de Aanbestedingswet, met de spelregels van ons huis. Dit houdt in dat je concurrentie in de markt zet, dat je fatsoenlijk met je leveranciers omgaat en dat je de markt consulteert.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (1)

aanbestedingscafe gebruiker 20 mei 2015 23:55 uur

Sorry Koen, hier haal je echt niet de onderste steen boven. Wederhoor bij de markt zou je een heel ander perspectief op de zaak geven. Het verhaal heeft 2 kanten. Natuurlijk is het verantwoord uitgeven van publieke middelen een goede zaak. Maar prijsplafonds leidend laten zijn voor medische innovatie, hoe verhoudt zich dat tot de ambitieuze onderzoeksdoelstellingen van VUmc? En dus de beste behandeling voor de patiënt? Bezuinigen op materiaalkosten is 1 ding, maar minder complicaties en een kortere ligduur in een ziekenhuis: dat is pas echt "verantwoord" besparen! In recente aanbestedingen heeft de markt dit altijd benadrukt bij de VU maar vond hierin geen gehoor. Bezuinigingsdoelstellingen van de Raad van Bestuur blijken tot heden leidend.

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres