Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Inkoopregels duurzaam hout worden massaal overtreden

De inkoopregels voor duurzaam hout worden nog massaal overtreden. Dat concludeert houtkeurmerk PEFC. PEFC onderzocht tientallen aanbestedingen, bestekken en beleidsdocumenten. Hieruit blijkt dat tientallen gemeenten, waterschappen en provincies het houtkeurmerk FSC voorschrijven, terwijl dat wettelijk verboden is, schrijft Cobouw.

Vijf van de zeven onderzochte provincies overtreden volgens PEFC de inkoopregels. Dat zou ook gelden voor driekwart van de bestudeerde gemeenten, 11 van de 12 onderzochte waterschappen en twaalf van de vijftien corporaties. PEFC constateert dat dit de concurrentie belemmerd en discriminerend is voor partijen die wel voldoen aan de duurzaamheidseisen, maar over een ander keurmerk beschikken.

Waarschuwing van Plasterk
In juni gaf minister Plasterk nog een waarschuwing af aan gemeenten over het uitsluitend inkopen van FSC-gecertificeerde producten. Hij stelde in een brief naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat decentrale overheden niet altijd voldoende oog lijken te hebben voor de juridische kaders die gelden bij de inkoop van duurzaam hout. Nederlandse decentrale overheden voeren volgens de minister actief beleid ter bevordering van het inkopen van uitsluitend FSC-gecertificeerde producten. “Dergelijk beleid is in strijd met het aanbestedingsrecht en de daaraan ten grondslag liggende gedachte van vrije concurrentie”, aldus Plasterk.

In strijd met de wet
Plasterk ziet in dat het voorschrijven van een keurmerk aantrekkelijk kan zijn, omdat op deze manier zekerheid kan worden gekregen dat de goederen duurzaam zijn. “Het voorschrijven van een keurmerk is echter in strijd met de Aanbestedingswet 2012. Het voorschrijven van een specifiek keurmerk is discriminerend ten opzichte van die partijen die wellicht wel voldoen aan de criteria, maar niet beschikken over het keurmerk zelf. Ook bepaalt de wet dat eisen of wensen van een aanbestedende dienst altijd verband dienen te houden met ‘het voorwerp van de opdracht’. Wel is het toegestaan om de criteria die aan een keurmerk ten grondslag liggen en verband houden met het voorwerp van de opdracht over te nemen in de aanbestedingsstukken.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres