Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Inkoopsamenwerking Sivon goed voor schoolbesturen

“Wanneer het onderwijs een groter inkoopcollectief kan vormen, is dat altijd beter dan dat alle scholen en schoolbesturen individueel gaan inkopen.” Zo stelt Chiel Vinke, inkoper bij de St. Aloysius stichting, dat 45 scholen in het speciaal onderwijs vertegenwoordigd. Vinke twijfelde dan ook geen moment toen (inkoop)coöperatie SIVON werd opgericht. “Ik wilde me er gelijk bij aansluiten, want het speciaal onderwijs is toch al vaak het kleinste jongetje van de klas. Wij moeten echt keihard trekken om bepaalde zaken anders te regelen.”

Vinke benadrukt dat “zelfs de kleinste schoolbesturen op bepaalde vlakken de Europese aanbestedingsregels moeten volgen. Sommige hebben echter te weinig capaciteit om dat op een goede manier te doen. Aloysius heeft 45 scholen in Noord-Holland, Zuid-Holland, Brabant en Limburg, maar wij hebben geen inkoopafdeling. Ik ben de enige inkoper van de stichting. We kunnen dus erg profiteren van Sivon, al is het alleen maar omdat vanwege de extra kennis en kunde over bijvoorbeeld de aanbestedingsmarkt en regelgeving die het met zich meebrengt.”

Muurvast
Bij het aanbesteden worden (kleine) schoolbesturen soms ook beperkt door een muurvaste markt. Mede daardoor kijkt het onderwijs nu met veel belangstelling naar de aanbesteding van het Carmelcollege. De scholenkoepel wil niet meer het gehele lesmateriaal in een keer inkopen, maar het per vak opsplitsen in specifieke lesmethodes. Ook wil het meer met digitale leermiddelen werken. Het Carmelcollege deelt zo een belangrijke doelstelling met Sivon. Het in beweging brengen van de markt zodat vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten, was één van de redenen om SIVON op te richten. De VO-Raad en de PO-Raad steunen het initiatief. Een startgroep van 24 besturen nam het voortouw en heeft met ondersteuning van Kennisnet de uitwerking ter hand genomen.

Inkoopmacht
Sivon heeft zich nu toe vooral gefocust op het delen van kennis over en het aanbesteden van ict- gerelateerde producten en diensten, in het bijzonder internetconnectiviteit. Volgens Vinke zal dit in deze context scholen inderdaad meer inkoopmacht geven. “Doordat er zich steeds meer besturen aan Sivon binden kunnen wij grotere inkooporders doen en een betere prijs-kwaliteit verhouding bewerkstelligen. Daarbij is het belangrijk om marktpartijen meer te betrekken. Daarom zijn voor de aanbesteding voor internetconnectiviteit twee marktconsultaties gedaan., waarbij we met leveranciers hebben besproken wat de beste opties zijn en hoe we deze het beste op de markt kunnen uitvragen.” Daarnaast werkt SIVON aan twee andere inhoudelijke lijnen: Informatiebeleid en privacy (IBP) en leermiddelen en leeromgevingen. Zo is er bijvoorbeeld een eerste aanbestedingskalender ontwikkeld voor leermiddelen die inzicht geeft in welke schoolbesturen wanneer moeten aanbesteden, zodat ze kennis kunnen uitwisselen en misschien gezamenlijk (delen van) het inkoopproces kunnen doorlopen. Maar er is ook een gezamenlijke aanbesteding voor een functionaris gegevensbescherming in uitvoering voor de lijn IBP.

Aanbesteden met Sivon
Iedere aanbesteding van Sivon wordt vooraf door meerdere besturen bekeken. Zij bepalen wat er wel en niet aan de aanbesteding moet toegevoegd. Wanneer uiteindelijk een partij gecontracteerd wordt om diensten te leveren kunnen alle besturen die bij Sivon zijn aangesloten gebruik maken van die diensten. Dat hoeft echter niet, benadrukt Vinke. “Je kunt zelf kiezen wanneer je wel of niet gebruik maakt van Sivon. Wij hebben bijvoorbeeld zelf een functionaris gegevensbescherming. Voor kleine scholen kan het echter wel heel nuttig zijn om deze via Sivon af te nemen, want dat scheelt hen extra kosten.”

Bundelen
Vinke stelt dat alleen al de toegang tot de kennis- en leergemeenschap van Sivon scholen helpt om zelf aanbestedingen beter voor te bereiden. Bij Sivon aangesloten leden kunnen er dus in principe voor kiezen om nooit mee te doen met de aanbestedingen van de organisatie. Tegelijkertijd benadrukt Vinke dat “wanneer je met meerdere schoolbesturen samenwerkt je goed ziet dat verschillende besturen weliswaar tegen verschillende zaken aanlopen, maar dat ze eigenlijk allemaal wel dezelfde visie hebben. Bij een recente aanbesteding rond ICT wilden wij bijvoorbeeld van alles weten over AVG-autorisatie, terwijl anderen nog vragen over Wi-Fi hadden. Zo worden scholen verder geholpen doordat er vragen gebundeld worden.”

BRIN-nummer
Nu de samenwerking rondom internet en ICT goed verloopt, hoopt Vinke dat er verdere stappen worden gezet op het gebied van leermiddelen en leeromgevingen. “Leermiddelen worden verrekend aan de hand van een zogenaamd BRIN-nummer. Dat is een probleem voor het speciaal onderwijs. Een normale school heeft klassen van ongeveer 30 leerlingen. Onze klassen bestaan uit maximaal 15 kinderen. Doordat we per BRIN-nummer betalen bij het aanvragen van lespakketten, betalen wij dus heel veel voor maar een klein aantal leerlingen die we daarmee kunnen bedienen. Met Sivon kan het goedkoper worden om dit soort zaken aan te vragen. Of we zouden een andere prijsstelling kunnen uitonderhandelen, waarbij we per leerling in plaats van per BRIN-nummer betalen.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres