Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Inkoopscan maakt duurzaam inkopen overzichtelijker

CE Delft heeft een inkoopscan gemaakt, waardoor gemeenten makkelijker inzicht kunnen krijgen in duurzaam inkopen. De inkoopscan is bedoeld om gemeenten te ondersteunen in het halen van de doelstelling om in 2015 100% duurzaam in te kopen. In praktijk blijkt dit namelijk nog moeizaam te gaan, zo laat een onderzoek van De Groene Zaak zien. Het onderzoek toont aan dat 40% van de beloftes over duurzaamheid niet waargemaakt worden.

CE Delft is een onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau, gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken. De CEDIS-inkoopscan geeft duidelijk weer hoe groot de ‘carbon footprint’ is, en waar de grootste milieuwinst te behalen is. Gemeenten kunnen basisgegevens aanleveren en vervolgens krijgen ze inzicht in de ‘footprint’ en de voornaamste veroorzakers, zoals bouw, energie of transport. Per categorie kan vervolgens de diepte in worden gegaan.

Goedkoop is duurkoop
Begin dit jaar trokken verschillende maatschappelijke organisaties al aan de bel over de doelstelling van de overheid. De organisaties stelden in hun brief aan de Tweede Kamer dat bij veel overheden de kennis en ervaring ontbreekt om met de EMVI-methode te werken. “Zolang bij aanbestedingen de prijs doorslaggevend blijft, is duurzaam inkopen een wassen neus”, dat stellen Marga Hoek (De Groene Zaak) en Hans de Boer (VNO/NCW). “Het gevolg is dat overheden inkopen op een lagere kwaliteit en over de hele levensduur hogere kosten maken. Goedkoop is ook hier duurkoop.” De coalitie doet een oproep aan het Kabinet om een nieuw programma duurzaam inkopen te ontwikkelen voor de periode tot 2020.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres