Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
09
11
16
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Nancy van Bemmel
Dossier: Aanbesteden
Soort:

Inkoopvolume Nederlandse overheid is 73,3 miljard

Inkoopvolume Nederlandse overheid is 73,3 miljard

Adviesbureau Significant schat het totale inkoopvolume van de Nederlandse overheid in 2015 op 73,3 miljard euro. Deze schatting doet het adviesbureau op basis van een onderzoek in opdracht van Mededinging en Consumenten. De Minister van Economische Zaken wil met het traject ‘Beter Aanbesteden’ de toepassing van de aanbestedingsregels verbeteren. Om het belang van aanbesteden en de urgentie van ‘Beter aanbesteden’ aan te tonen, wil het ministerie van EZ inzicht in het totale inkoopvolume van de Nederlandse overheid.

In 2009 is er een onderzoek uitgevoerd, waarbij het totale inkoopvolume van de Nederlandse overheid in 2007 werd geraamd op 57,5 miljard euro. Deze schatting is 9 jaar oud en bovendien zijn er sinds die tijd ook steeds andere bedragen in de media genoemd, zoals in 2014 een schatting van 134 miljard door de Europese Unie. Samen met de recente ontwikkelingen, zoals de decentralisatie van taken van de Rijksoverheid, ontstond de behoefte van het ministerie om een betrouwbaar inzicht te krijgen van het huidige inkoopvolume van de Nederlandse overheid.

Onderzoek
Significant heeft het onderzoek uitgevoerd en heeft gekeken naar alle inkoopopdrachten die vallen onder de reikwijdte van de aanbestedingsregelgeving. Het betreft alle inkopen, waarvoor een externe factuur is verstuurd, zowel boven als onder de Europese aanbestedingsdrempels, die voldoen aan de definitie van werken, diensten of leveringen.

Uitgaven
De onderzoekers concluderen dat de Nederlandse overheid een inkoopvolume van 73,3 miljard euro heeft. Hiervan bestaat 38,1 miljard uit exploitatie-uitgaven. Dit zijn uitgaven voor producten en diensten die de sector overheid verbruikt in het productieproces. 19,7 miljard gaat naar investeringen. 6,8 miljard euro gaat naar sociale voorzieningen in natura. Specifiek gaat het bij deze kostenpost om gelden die naar aanbieders gaan voor de Wmo en Jeugdwet.

Om te komen tot een schatting van het totale inkoopvolume van de overheid zijn de cijfers uit de Nationale rekeningen aangevuld met een schatting van het inkoopvolume van de speciale-sectorbedrijven. Dit komt uit op 6,4 miljard euro en is gebaseerd op de contractwaardes van gepubliceerde aanbestedingen boven de aanbestedingsdrempels, aangevuld met een schatting van de inkoopuitgaven onder de aanbestedingsdrempels. Ook heeft het adviesbureau de schatting aangevuld met het inkoopvolume van de academische ziekenhuizen op basis van hun jaarverslagen.

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel is een gedreven journalist. Voor AanbestedingsCafe.nl zet ze zich graag in om inkopers snel van het allerlaatste nieuws te voorzien. Heeft u tips voor Nancy? U kunt haar mailen via: nancy@aanbestedings-cafe.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.