Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Inkopers schenden eigen deadlines

“Inkopers schenden structureel hun eigen deadlines”, zegt Robin Wanders, commercieel directeur bij Appalti, een bedrijf gespecialiseerd in offerte- en aanbestedingsprocessen. “In de periode maart tot en met augustus hebben wij met onze organisatie 23 inschrijvingen begeleid. Gedurende deze periode hebben we de scores op deadlines in de oorspronkelijke gepubliceerde planning bijgehouden. Bij de verschillende fases (Nota van Inlichtingen 1, Nota van Inlichtingen 2 en het halen van de oorspronkelijke deadlines) werd duidelijk dat inkopende organisaties structureel hun eigen deadlines schenden.”

“Meer dan de helft van de inkopende organisaties (57%) was in de gemeten periode te laat met het publiceren van de Nota van Inlichtingen. Ook bij het publiceren van de tweede Nota van Inlichtingen trad in veel gevallen (41%) vertraging op”, vervolgt Wanders op de site van Flexnieuws. “Vaak publiceerde inkoop deze stukken niet alleen laat, maar in een kwart van de gevallen ook zonder tijdige berichtgeving aan de inschrijvers. Wanneer er vertraging ontstond aan de kant van inkoop, schoof de uiteindelijke deadline vaak niet op. Hierdoor moesten de inschrijvers in 38% van de gevallen het tijdtekort inhalen. Bij 35% van de gevallen ontstond er vertraging op de afgesproken dag van gunning.”

Vertraging is een last
Vertragingen die ontstaan in het aanbestedingsproces zijn volgens de commercieel directeur een last voor zowel inkoop als verkoop. “Voor inkoop gaan vertragingen vaak gepaard met extra in te lassen dagen om vragen te beantwoorden en in sommige gevallen leidt het zelfs tot het aanpassen van de inkoopstrategie of tot het geheel terugtrekken van de aanbesteding. Bij inschrijvers leidt dit tot ergernissen bij bidteams en tot frustraties in het schrijfproces.”

Nota van Inlichtingen
De vertragingen vinden volgens Wanders structureel op hetzelfde moment plaats, namelijk bij de Nota’s van Inlichtingen. Dit houdt vaak verband met het hoge aantal vragen van inschrijvers. “Inkopende organisaties hanteren in toenemende mate vragen en eisen die breed kunnen worden geïnterpreteerd. Daarbij ontbreekt vaak een duidelijke norm waaraan de antwoorden worden getoetst. Het resultaat hiervan is dat er meer vragen worden gesteld door de inschrijvers. Onduidelijk geformuleerde eisen veroorzaken daardoor zowel bij inkoop als verkoop onnodig extra kosten”, aldus Wanders.

Efficiëntere aanpak
Wanders is van mening dat zowel inkopende als verkopende organisaties projecten efficiënter en meer methodisch dienen aan te pakken. “Oplopende kosten en bijbehorende frustraties blijven dan achterwege. Het plezier en de waardering krijgen daardoor weer ruimte in het proces. Dat komt het resultaat ten goede.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (2)

aanbestedingscafe gebruiker 23 september 2015 15:52 uur

ik zie geen link naar het artikel, maar in plaats van een (niet zo'n sterke) commercial voor Appalti lees ik het vooral als een aanmoediging voor inkopers om met de markt te blijven praten en zo vertraging te voorkomen gaande het aanbestedingsproces

aanbestedingscafe gebruiker 23 september 2015 10:39 uur

Ik vraag mij af of dt onderzoek dezelfde resultaten zou genereren als je het niet in beperkt tot de zomerperiode (vakantietijd) Daarbij: Aanbestedingsstukken communiceren vaak alleen de sluitingsdatum als deadline, niet de datum voor het versturen van de Nota van Inlichtingen. Dit zijn veelal streefdata (is immers afhankelijk van aantal vragen) De website geeft aan: "Appalti helpt u om eenmalig uw offerte goed (op) te maken, zodat het voortaan een invuloefening is!" Als je een aanbesteding als invuloefening beschouwt, kom je nooit tijd tekort toch ;)

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres