Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Intrekken aanbesteding bij vermoeden concurrentievervalsing

In aanbestedingen mag de inschrijver vaak niemand anders dan de aangewezen contactpersoon benaderen voor informatie over de tender. Als hij dit wel doet, volgt mogelijk een uitsluiting van deelname aan de aanbesteding, schrijft FMM. Geldt hetzelfde voor de aanbesteder?

In een recente rechtszaak kwam deze kwestie naar voren. De zaak ging over een aanbesteding van werkzaamheden voor het treffen van veiligheidsvoorzieningen voor het werken op hoogte. De aanbestedingsstukken bevatte bepalingen om het proces eerlijk te laten verlopen. Er gold een verbod voor het benaderen van personen die bij of voor de aanbesteder werkten, inschrijvingen werden geanonimiseerd en beoordelaars van het kwalitatieve deel van de inschrijvingen mochten geen kennis nemen van de geoffreerde prijzen, aldus de site over facility management.

Contact met inschrijver
In de tender had een collega van de aanbesteder nog voor het afronden van de beoordeling contact gehad met een van de inschrijvers. Hierbij waren ook stukken uitgewisseld. Toen dit bekend werd, trok de aanbesteder de aanbesteding in. Hij stelde dat hij een transparant en non-discriminatoir verloop van de aanbesteding niet langer kon garanderen. De winnaar verzette zich tegen de intrekking en betoogde dat dit disproportioneel en overbodig was, omdat daadwerkelijke concurrentievervalsing niet was aangetoond.

Intrekken aanbesteding
De voorzieningenrechter stelt de aanbesteder in zijn gelijk. Deze heeft volgens hem een grote mate van vrijheid bij het intrekken van een aanbesteding, zeker wanneer dit recht is voorbehouden in de aanbestedingsstukken. De aanbesteder moet zijn beslissing wel motiveren en de aanbestedingsrechtelijke beginselen van gelijke behandeling en transparantie respecteren. De rechter oordeelt dat de intrekking gerechtvaardigd was.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres