Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Jeugdwet staat goede zorg in de weg

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) constateert, twee jaar na de invoering van de Jeugdwet, dat de wet een goede uitvoering van de kinder- en jeugdpsychiatrie in de weg staat. Dit schrijft Nationale Zorggids. NVvP is van mening dat de Zorgverzekeringswet beter is voor de psychiatrische behandeling van kinderen en jeugdigen. Dit meldt de NVvP in de aanloop naar de bespreking van het onderdeel Jeugd uit de Begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017.

De NVvP ziet dat administratieve- en verantwoordingslasten zijn toegenomen. Gemeenten hanteren eigen regels rond inkoop, verantwoording, facturering en controle van de geleverde zorg. Een vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychiater heeft daardoor met soms wel dertig verschillende gemeenten te maken. Ook wordt er jaarlijks ongeveer 18 miljoen euro besteed aan administratie. Dit had eigenlijk naar patiëntenzorg moeten gaan.

Geld over
In 2015 hielden 371 gemeenten geld over van het budget dat ze van de overheid voor de maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg krijgen. Iets wat de NVvP, gezien de lange wachtlijsten, apart vond. Er moeten daarom zo snel mogelijk eenduidige en landelijke afspraken komen over de toegang tot de kinder- en jeugdpsychiatrie, de minimale kwaliteit van de geleverde zorg en de afname van administratieve lasten. De NVvP is ook voor een passende financiering van de kinder- en jeugdpsychiatrie, waarbij de Zorgverzekeringswet de beste plek is.

Dubbele rol
De beleidsvrijheid van de afzonderlijke gemeenten staat de psychiatrische behandeling van kinderen en jeugdigen in de weg. Door de jeugdwet hebben gemeenten een dubbele rol gekregen: ze nemen zowel besluit over doorverwijzingen als ook over het budget voor alle jeugdzorg. Daarnaast wordt de wachttijd voor behandeling bepaald door waar het kind woont.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres