Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van die advertenties wordt de redactie betaald die het nieuws op deze website verzorgd. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Jeugdzorgregio’s vallen uit elkaar

Gemeenten gaan steeds vaker op zoek naar nieuwe manieren om tekorten in de jeugdzorg op te vangen. Daarbij zoeken ze onder meer hun heil in kleinere samenwerkingsverbanden. Hierdoor vallen verschillende jeugdzorgregio’s nu uit elkaar. Splitsingen zijn te zien in onder meer in Zuidoost-Brabant, Drenthe en Midden-Limburg.

Niels Uenk, onderzoeker bij het PPRC in Utrecht, stelt in Binnenlands Bestuur dat jeugdhulpverbanden uiteen kunnen vallen wanneer er teveel verschillende ideeën zijn over het tegengaan van tekorten. Uenk denkt echter dat deze ontwikkelingen de zorg alleen maar duurder zullen maken, omdat de administratieve lasten alleen maar groter zullen worden.

Administratiedruk
Uenk benadrukt dat dit niet alleen een probleem betekent voor gemeenten. Ook aanbieders zullen zo met meer administratiedruk te maken krijgen. Ze zullen immers te maken krijgen met steeds meer verschillende aanbestedingsprocedures, productstructuren, tarieven en uitvoeringseisen.

Bekostiging
Binnenlands Bestuur maakt duidelijk dat het PPRC eerder dit jaar al een onderzoek publiceerde waaruit bleek dat de samenwerkingsverbanden minder robuust zijn dan werd verwacht in 2015, toen de decentralisatie werd ingezet. Volgens het onderzoek komt dit deels doordat er binnen veel regio’s veel verschillende visies zijn over de bekostiging en de inrichting van het jeugdstelsel

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties (1)

aanbestedingscafe gebruiker 22 september 2018 17:29 uur

Hallo.......mag ik even 700 miljoen euro extra bij de al 5 miljard voor jeugdzorg alleen dit voor dit jaar?????? de kinderontvoeringsclub zou eens professionele hulp moeten gaan bieden alleen waar nodig!! De maffia praktijken hadden nooit mogen ontstaan. Het effect van hun jeugdzorg terreur na vele jaren is .......... NIEMAND IN DIT LAND DURFT NOG OM HULP ERGENS TE VRAGEN OMDAT HET DAN ZEKER IS DAT JE KIND OF KINDEREN ONTVOERD GAAN WORDEN DOOR LEUGENS VAN BJZ EN SAMENWERKING MET KETENPARTNERS. Resultaat........alle Nederlanders in de stress en angst geen enkele zorg en de zelfmoorden verdubbeld. En dat alles door ongediplomeerde jz medewerkers en de kosten per jaar 5 miljard waarvan 700 miljoen tekort??? Als professioneel alleen de mensen die hulp nodig hebben geholpen zouden worden dan........was er geen geld tekort geen wachttijd geen angst of terreur en afkeer van jz. Oftewel het succesvolle Comden Model jeugdzorgplan.

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres