Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
11
06
18
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
6
Door Nancy van Bemmel
Dossier: Aanbesteden
Soort: ,

Juristen op de inkoopstoel

Juristen op de inkoopstoel

“Er mag van alles binnen de Aanbestedingswet, maar juristen hebben vaak de neiging om te zeggen: doe maar niet, want dan lopen we risico. Ik zou het fijn vinden als aanbestedingsjuristen meer zouden kijken naar de mogelijkheden om een bepaald doel te bereiken. Kijken naar wat er wél kan”, stelt Matthijs Huizing, aanjager van het traject Beter Aanbesteden, tijdens het Groot Aanbestedingscongres. Hiermee lijkt de aanjager te stellen dat hij van juristen verwacht dat zij op de inkoopstoel gaan zitten.

De opmerking van Huizing staat haaks op een heikel punt, wat tevens aan de orde kwam op het congres. Juristen zouden zich namelijk opstellen als experts die inkopers vertellen hoe zij moeten inkopen en aanbesteden. Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht, nuanceert: “Een jurist beoordeeld slechts of een inkoper binnen de kaders van de Aanbestedingswet blijft. De wet zegt enkel iets over de eisen en criteria, voor zover dat relevant is voor de doelstelling van de wet, namelijk: gelijke kansen. De wet zegt niets over hoe eisen en criteria het beste ingericht moeten worden vanuit de doelstellingen die de aanbestedende dienst met overheidsinkoop voor ogen heeft. Daar bemoeit de jurist zich niet mee.”

Management neemt risico’s
Jan-Michiel Hebly, Advocaat Bouw- en Aanbestedingsrecht, haakt in zijn presentatie in op de opmerking van Huizing over de vermeende risicomijdendheid van juristen. “Het management wordt betaald om risico’s te nemen, juristen worden voor advisering betaald”, maakt hij duidelijk. “Juristen kunnen een heel scala aan mogelijkheden adviseren en hierbij de risico’s aangeven. Hierbij proberen we risico-elementen te koppelen aan juridische mogelijkheden. Het kan best zo zijn dat juristen behoudend adviseren of zelfs risicomijdend adviseren. Dat is vaak ter behoeve van de opdrachtgever. Het is uiteindelijk de opdrachtgever die de knoop doorhakt om risico’s te nemen.”

Taak van jurist
“Ik heb wel eens in een advies gezegd dat ik het persoonlijk gerechtvaardigd zou vinden om een bepaalde weg in te slaan”, vervolgt Hebly. “Wel met de kanttekening dat er risico’s aan kleven, omdat er een uitspraak was die negatief zou zijn. Er stonden echter twee positieve uitspraken tegenover. De opdrachtgever zou dus met die keuze een risico nemen, maar ik zou hem verdedigd hebben als er een rechtszaak zou zijn ontstaan. Dat is in mijn ogen de taak van een jurist op zo’n moment.”

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Journalist AanbestedingsCafe.nl

Reacties:

 • Hub Keulen | 13-06-2018 om 17:49

  Tijdens de ronde tafel in de Tweede Kamer op 16 mei jl. werd door iemand de uitspraak gedaan dat je onderscheid moet maken tussen inkoop en aanbesteden. Inkoop is voor de inkoper, aanbesteden is voor je jurist. Ik schrok me werkelijk heen hoedje… Dat is helaas nog bij veel mensen het beeld, dat aanbesteden iets juridisch is. Ik trek graag de volgende vergelijking: wie van jullie rijdt auto en is geen jurist? Vreemd, om auto te mogen rijden moet je de wet toch kennen?

  • Arthur Fischer | 13-06-2018 om 20:23

   Hub, spijker op de kop.
   Laat een jurist nu gewoon achteraf kijken en de inkoper zijn werk doen.

   • Rick de Rooij | 14-06-2018 om 10:19

    Nee, juist niet. Laat de jurist in het hele traject meekijken en aangeven welke mogelijkheden en risico’s er zijn zodat het management een weloverwogen besluit kan nemen. Inkoper en jurist zijn beide faciliterend om de business te helpen zijn behoefte te vertalen naar een adequate inkoop.

 • Niels van Ophem | 14-06-2018 om 14:04

  Inderdaad, betrek de jurist al in het stadium van het bepalen van de inkoopstrategie. Op deze wijze kan hij/zij dan juist proactief meedenken, risico’s in kaart brengen en beheersmaatregelen aangeven om afgewogen keuzes te maken. En ja, aan sommige keuzes hangen vervolgens risico’s, die dan in ieder geval weloverwogen genomen kunnen worden. Nu zie je veel te vaak dat een jurist alleen wordt betrokken om documenten te toetsen. Hetgeen hij/zij dan vaak alleen vanuit de contect van de wet en dat wat op papier staat kan doen. Dit resulteert vaak tot de lastige jurist die het altijd beter weet en niet bijdraagt aan doelmatige inkoop. Betrek je je jurist echt bij dat wat ingekocht moet worden, dan stelt dat hem/haar vaak in staat tot het kunnen leveren van echte meerwaarde in het project!

 • Jan van der Ploeg | 17-06-2018 om 08:23

  Zoals Rick aangeeft zijn inkoper en jurist beide adviseurs richting de opdrachtgever. Deze maakt op basis van alle mogelijke risico’s die worden voorzien de afwegingen om iets wel of niet met deze risico’s wat te doen. En inderdaad moeten zowel inkoper, jurist en andere stakeholders vroeg in het proces betrokken worden om niet alleen te kijken naar rechtmatigheid maar ook vanuit doelmatigheid om maximale waarde voor de burger te creëren. Helaas zie ik nog wel eens dat aanbestedingen door juristen worden tegengehouden om te publiceren ondanks dat opdrachtgever dit wel wenst.

 • YE van den Bogaard | 28-06-2018 om 14:47

  Het gaat er om dat degene die een functie bekleedt, jurist of inkoper, weet waar hij het over heeft en durft te handelen vanuit zijn/haar kennis. Beiden handelen nog teveel uit angst is mijn ervaring. Weten waarom een bepaalde regel er is geeft vaak het juiste antwoord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.