Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Kabinet trekt riem NS harder aan

Het kabinet gaat onderzoeken of andere vervoerders in Europa betere prestaties op de HSL-Zuid kunnen realiseren dan NS. Dat maakt staatssecretaris Dijksma bekend in een kabinetsreactie op het eindrapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Fyra. Als uit deze marktverkenning blijkt dat het aanbod verbeterd kan worden, dan zal NS daar aan moeten voldoen.

Dit najaar maakt het kabinet nieuwe afspraken met NS over de implementatie van het nieuwe aanbod en de bijbehorende prestaties. Als NS de afspraken niet nakomt en een andere vervoerder kan de afgesproken prestatie wel leveren, dan zal NS de diensten van deze derde partij in moeten zetten.

3-strikes-out
Als NS slecht presteert op de nieuwe prestatie-indicator, dan zullen er sancties worden opgelegd. Dijksma stelt dat het kabinet de wettelijke mogelijkheid heeft om bij wanprestatie de vervoerconcessie geheel of gedeeltelijk in te trekken. Dit is uitgewerkt in het principe ‘3-strikes-out’. Wanneer NS drie keer niet voldoet aan de minimale prestatieafspraken ten aanzien van het vervoer op de HSL-Zuid, dan is de consequentie het intrekken van de vervoerconcessie.

Derde partij
Het kabinet gaat de werking van ‘3-strikes-out’ met ingang van 2017 specifiek voor de HSL-Zuid aanscherpen. Het kabinet zal hieraan voorafgaand in de marktverkenning onderzoeken hoe de inzet van een derde partij in te zetten is, in geval van blijvend onderpresteren van NS. Ook gaat het kabinet kijken naar verschillende scenario’s voor de ordening op het spoor voor de langere termijn. In de scenario’s wordt gekeken naar de mate van marktwerking en de omvang van het hoofdrailnet.

Publieke organisatie ProRail
Hoewel er uit het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie geen adviezen voortvloeien over de positionering van ProRail, heeft het kabinet er toch voor gekozen om ook deze constructie op de schop te gooien. ProRail is in haar huidige vorm een private organisatie, maar is in de aard van haar taken en financiering bijna volledig publiek. Het kabinet wil ProRail daarom veranderen in een publieke organisatie. Hiermee wordt het mogelijk om beter toezicht te houden op ProRail en heeft de verantwoordelijke bewindspersoon invloed op de aansturing van de organisatie.

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres