Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Kamer neemt moties aanbesteden aan

Verschillende partijen dienden enkele weken geleden moties in waarin kwesties op het gebied van aanbesteden op tafel werden gelegd. Eind vorige week werd over de moties gestemd. Ze werden allemaal aangenomen.

Jan Paternotte (D66) diende een motie in die de regering voorstelde om te experimenteren met aanbestedingen waarin duurzaamheidscriteria met een vast en substantieel wegingspercentage zijn opgenomen in de gunning en procedure. Daarnaast verzocht Paternotte samen met Martin Wörsdorfer (VVD) en Joba van den Berg (CDA) de regering om de resultaten van het onderzoek naar de ongelijke rechtspositie van inschrijvers ten opzichte van aanbestedende diensten zo snel mogelijk naar buiten te brengen. Ook verzoeken de drie Kamerleden de regering om de handreiking tenderkostenvergoeding voor de zomer te publiceren.

Tenderkosten

Wörsdorfer en van den Berg dienden samen nog een motie in op het gebied van tenderkosten. Daarin verzoeken ze de regering om onderzoek te doen naar het verbieden van voorwaarden die tenderkostenvergoedingen uitsluiten. Ook vragen zij de regering om na te gaan of er in de Gids Proportionaliteit plaats gemaakt kan worden voor kaders voor vergoedingen aan rechtsgeldige inschrijvers wanneer een aanbesteding laat wordt ingetrokken.

Hoger beroep

Tot slot heeft van den Berg ook twee moties ingediend samen met Dion Graus (PVV). In de eerste motie verzoeken zij de regering na te gaan of de Commissie van Aanbestedingsexperts een belangrijke rol kan krijgen bij toetsen en adviezen. In hun tweede motie richten de Kamerleden zich op hoger beroep bij aanbesteden. Volgens hen blijkt hoger beroep vaak weinig zin te hebben wanneer de opdracht al definitief aan een ander is gegund. Ze verzoeken daarom de regering te onderzoeken hoe de functie van hoger beroep het beste tot zijn recht kan komen.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres