Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Kamerleden: “Praktijk moet bij Gids Proportionaliteit betrokken blijven”

Leden van de Tweede Kamer willen zekerheid dat het draagvlak vanuit de praktijk voor de Gids Proportionaliteit behouden wordt. Dat blijkt uit het Kamerdebat van 23 februari. Hiertoe zijn twee moties ingediend. De eerste komt van Kamerlid Bruins (ChristenUnie) die het idee van minister Kamp verwerpt. “De minister wil nu de penvoering overnemen van de schrijfgroep, terwijl die juist zo goed werkt. Dat begrijp ik niet en is ook niet de bedoeling geweest van de indieners van het amendement.” Kamerlid Ziengs steekt hier anders in. Hij wil, in tegenstelling tot Bruins, dat de minister wel de penvoering van de Gids op zich neemt, maar daar wel de praktijk bij betrekt en de Kamer goed informeert bij de besluitvorming.

Minister Kamp (Economische Zaken) wil een adviescommissie instellen voor de Gids Proportionaliteit. Dit zou in plaats komen van de huidige schrijfgroep en hierbij zal de minister zelf als penvoerder optreden. “Ik ben in mijn functie als minister van Economische Zaken verantwoordelijk voor de implementatie en goede uitvoering van de Europese regelgeving, Europese richtlijnen over aanbestedingen en aanbestedingsbeginselen zoals proportionaliteit. Het ligt daarom in de rede dat ik, waar nodig, het initiatief kan nemen om aanpassingen in de Gids door te voeren. Ik word gecontroleerd door het parlement en als ik ergens niet over ga, dan gaat het parlement er ook niet over. Dan onttrekt het zich eigenlijk van de democratische controle.”

De minister benadrukt ook dat als hij en de schrijfgroep van mening zouden verschillen over de juiste interpretatie van het Europese proportionaliteitsbeginsel, er momenteel toch gebeurd wat de schrijfgroep wil. “Als de Europese Commissie het ook niet met de schrijfgroep eens is, komt er een infractieprocedure. Dan kan er een boete of dwangsom opgelegd worden en die wordt niet betaald door de schrijfgroep, maar door de Staat. Het lijkt mij logisch dat de minister de verantwoordelijkheid draagt.” Kamp ontraad de motie van Kamerlid Bruins. Tijdens de stemming wordt deze motie ook verworpen door de Kamer.

Kamp is het daarentegen wel eens met de motie van Kamerlid Ziengs. “Hij zegt dat in de nieuwe opzet de vertegenwoordiging van de ondernemers en aanbestedende diensten in stand moet blijven. Ook moet gegarandeerd worden dat de Kamer erbij betrokken wordt, omdat de Gids niet veranderd kan worden nadat de Kamer daar kennis van heeft genomen en er een opvatting over heeft kunnen vormen. Dat is de lijn die we allemaal willen.” Deze motie is tijdens de stemmingen aangenomen.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres