Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
01
02
18
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Nancy van Bemmel
Dossier: Wetgeving
Soort: ,

Kamerleden zeer kritisch over inbreukprocedure woningcorporaties

Kamerleden zeer kritisch over inbreukprocedure woningcorporaties

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken is zeer kritisch over het oordeel van de Europese Commissie dat woningcorporaties moeten worden aangemerkt als aanbestedende diensten. Via een inbreukprocedure wil de Commissie zorgen dat woningcorporaties gaan voldoen aan de Europese aanbestedingsregels.Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken moet begin februari reageren op het besluit.

In een schriftelijk overleg uiten de fracties hun zorgen over het voorstel. Uit de vragen blijkt dat de leden bang zijn voor toenemende bureaucratie, extra kosten, onproportioneel hoge lasten voor kleine woningcorporaties en extra kosten voor de overheid. Als woningcorporaties aanbestedingsplichtig worden en de overheid garant moet staan voor hun schulden, dan zou dat kunnen betekenen dat de overheidsschuld met 90 miljard euro stijgt.

Geen publiekrechtelijke instellingen
De fracties keuren het besluit van de Europese Commissie af. De leden zijn er namelijk ook niet van overtuigd dat woningcorporaties voldoen aan de drie criteria van publiekrechtelijke instellingen. In Artikel 2 lid 1 richtlijn 2014/24 staat dat een publiekrechtelijke instelling is opgericht voor het specifieke doel te voorzien in andere behoeften van algemeen belang dan die van commerciële of industriële aard, de organisatie bezit een rechtspersoonlijkheid en wordt gefinancierd of beheerd door de staat.

Amendement
Daarnaast wijzen een aantal partijen de minister op het aangenomen amendement Schouten / Bisschop, wat stelt dat de overheid niet zal interveniëren in de voorbereiding en gunning van opdrachten van woningcorporaties. De indieners hebben dit amendement opgesteld, omdat Europees aanbesteden volgens hen zorg voor verregaande juridisering van het inkoopproces, zowel in de voorbereiding van een aanbesteding als in de afronding. “Alle regels om het aanbesteden heen remmen kostenbesparende innovaties in inkopen, zoals ketensamenwerking en innovaties verbonden aan programma’s als Energiesprong.”

Juridisch verweer
De Kamerleden vragen de minister tot slot of zij juridische ruimte ziet om effectief verweer te voeren tegen het door de Europese Commissie genomen besluit. De leden van de GroenLinks-fractie wijzen hierbij bijvoorbeeld op het feit dat de Europese mededinging niet in het geding is, omdat woningcorporaties over het algemeen kleine organisaties zijn die geringe activiteiten uitvoeren onder de aanbestedingsgrenzen.

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel is een gedreven journalist. Voor AanbestedingsCafe.nl zet ze zich graag in om inkopers snel van het allerlaatste nieuws te voorzien. Heeft u tips voor Nancy? U kunt haar mailen via: nancy@aanbestedings-cafe.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.