Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Kamp: “Begrip voor situatie vanaf 18 april”

De deadline voor de implementatie van de aanbestedingsrichtlijnen is door Kamp verschoven naar 1 juli 2016. De deadline, gesteld door Europa, gaat daardoor niet behaald worden. De vraag is welke onderdelen van de richtlijnen rechtstreekse werking krijgen. Volgens PIANOo zijn dit maar een beperkt aantal regels. Onder andere het verdwijnen van het IIB regime zou direct ingaan.

Kamerlid Monasch zag dit reden om voor de stemmingen toch nog een aantal vragen te stellen aan minister Kamp. In een brief aan de Tweede Kamer geeft Kamp daar reactie op.

  1. Klopt het dat de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen op 18 april geïmplementeerd moeten zijn en de daadwerkelijke inwerkingtreding van de nieuwe wet op 1 juli 2016 zal plaatsvinden?
    Kamp geeft in zijn reactie aan dat dit klopt. “Dit heeft te maken met de onderliggende regelgeving die in lijn moet worden gebracht met de wet, zoals het Aanbestedingsbesluit, de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken. Deze wetgeving kan pas worden gefinaliseerd na het parlementaire proces in de Kamer. Absolute zekerheid over de datum van inwerkingtreding kan ik niet bieden. Ook de Eerste Kamer zal dit wetsvoorstel immers nog moeten behandelen.”
  2. Wat is in de tussenliggende periode de juridische positie van 2B-diensten? Is er sprake van rechtstreekse werking van de richtlijn op dit punt? Hoe kunnen de aanbestedende diensten nagaan hoe deze exact moet worden toegepast?
    Conform jurisprudentie van het Hof van Justitie komen alleen bepalingen van richtlijnen voor rechtstreekse werking in aanmerking die voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn en die rechten toekennen aan burgers en ondernemers. De aanbestedingsrichtlijnen bevatten voornamelijk bepalingen die aanbestedende diensten keuze bieden, zoals het gebruiken van de procedure van het innovatiepartnerschap. “Dergelijke bepalingen zijn niet rechtstreeks toepasbaar”, stelt Kamp. “Dit is anders bij het aanbestedingsregime voor de 2B-diensten. De nieuwe richtlijnen bevatten dit regime niet langer, maar kennen in plaats daarvan het nieuwe regime voor sociale en andere specifieke diensten. Het belangrijkste verschil tussen deze regimes is dat het nieuwe regime aanbestedende diensten verplicht om opdrachten vooraf aan te kondigen. De nieuwe aankondiging geeft burgers en ondernemers het recht om vooraf op de hoogte te zijn van een aanbesteding. Daarom kan na 18 april het huidige 2B-regime niet meer worden gevolgd.”
  3. Welke risico’s lopen lokale overheden met de aanbesteding van zorgtaken in de tussenliggende periode? Bent u, indien een juridisch hiaat ontstaat waarin de rechtspositie van 2B-diensten ongewis is, bereid het ontstane hiaat per ministeriële regeling of nota van wijziging van het wetsvoorstel te herstellen?
    In zijn antwoord geeft Kamp aan dat hij begrip heeft voor de situatie waarin aanbestedende diensten en ondernemers verkeren na 18 april. “Met deze brief stuur ik daarom een vierde nota van wijziging mee. De nota van wijziging heeft als doel het met terugwerkende kracht, vanaf 18 april, in werking laten treden van het regime voor sociale en andere specifieke diensten. Dat betekent dat aanbestedende diensten vanaf 18 april gebruik kunnen maken van de procedure voor sociale en andere specifieke diensten zonder dat dit achteraf als onrechtmatig wordt aangemerkt. Dit is uiteraard alleen het geval voor diensten die voorheen onder het 2B-regime vielen en ook onder het nieuwe regime voor sociale en andere specifieke diensten vallen. Dit zijn bijvoorbeeld diensten op het gebied van jeugd- en gezondheidszorg.” Tot slot geeft Kamp aan dat hij op korte termijn informatie zal publiceren op PIANOo hoe er vanaf 18 april omgegaan moet worden met diensten die voorheen onder het 2B-regime vielen.
Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link