Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Kamp reageert op amendementen Aanbestedingswet

Het wetsvoorstel “Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van de aanbestedingsrichtlijnen” is op woensdag 9 maart in de Kamer behandeld. De stemming op het wetsvoorstel, de amendementen en de moties zou 15 maart plaatsvinden, maar is op verzoek van Kamerlid Monasch uitgesteld tot dinsdag 22 maart.

Daaropvolgend hebben Verhoeven en van Veldhoven (D66) hun amendement aangepast en hebben Gesthuizen (SP) en Monasch (PvdA) nieuwe amendementen ingediend. In een brief aan de Tweede Kamer reageert Minister Kamp van Economische Zaken onder andere op de aanvullende amendementen.

Verhoeven en Van Veldhoven
De aanbestedende dienst kan duurzaamheidsdoelstellingen nastreven, door de economisch meest voordelige inschrijving vast te stellen op basis van kosteneffectiviteit, zoals levenscycluskosten. Deze levenscycluskosten hebben betrekking op de kosten toegerekend aan externe milieueffecten, die verband houden met het product, de dienst of het werk gedurende de levenscyclus. Het amendement van Verhoeven en Van Veldhoven (25) beoogt deze regel expliciet te maken, door kosten toe te voegen die het gevolg zijn van broeikasemissies.

In de brief aan de Kamer raad Kamp dit amendement af. “In de toelichting op de levenscycluskosten is opgenomen dat hieronder bijvoorbeeld kosten vallen van broeikasemissies en kosten van verontreiniging. Het opnemen van de verwijzing is overbodig”, aldus Kamp.

Een ander amendement van Verhoeven (13) regelt dat duurzaamheidkenmerken worden toegevoegd als beoordelingscriterium. Kamp stelt in de Kamer dat dit overbodig is. “In het artikel staat sociale, milieu en innovatieve kenmerken. Dan kun je die nog eens apart beschrijven als zijnde duurzaamheidskenmerken, maar dat levert geen meerwaarde op. Vandaar dat ik het amendement ontraden heb.”

Gesthuizen
Gesthuizen stelt in een amendement (24) dat Het expertisecentrum aanbesteden PIANOo en de Commissie van Aanbestedingsexperts samengevoegd moeten worden tot een nieuwe Commissie van Aanbestedingsexperts. Deze nieuwe Commissie zou drie nieuwe taken moeten krijgen: het geven van onafhankelijk advies over klachten, het verbeteren van de professionaliteit van aanbesteden en de naleving van de aanbestedingsregels en het bevorderen van de doelmatigheid van aanbestedingsprocedures.

Ook dit amendement wordt ontraden door minister Kamp. “Het samenvoegen van beide organisaties leidt tot een vraagstuk over de onafhankelijkheid. Het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts moet onafhankelijk zijn. PIANOo verbeterd de professionaliteit van aanbesteden, de naleving van de regels en bevordert de doelmatigheid. Deze taken zijn echter niet onafhankelijk. Uit evaluaties van de Commissie en PIANOo volgt dat beide organisaties goed functioneren. De wens tot samenvoeging is in de evaluaties niet naar voren gekomen en er zijn ook geen problemen aangestipt die door samenvoeging verholpen zouden kunnen worden. Samenvoeging zou daarom een onnodige reorganisatie zijn.”

Amendement 11 van Gesthuizen regelt dat de motiveringsplicht ook van toepassing is op het criterium ‘laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit’. Over dit amendement zei Kamp op 9 maart in de Kamer dat dit “onnodige administratieve last bij de aanbestedende diensten legt. Daar schieten we niets mee op. Om die reden ontraad ik dit amendement.”

Monasch
Het amendement van Monasch (28) maakt het mogelijk dat de regering middels een Algemene Maatregel van Bestuur kan bepalen dat specifieke aanbestedende diensten en specifieke opdrachten de gunningscriteria ‘laagste prijs’ of ‘laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit’ niet mogen hanteren.

Kamp vindt dit een zeer vergaand middel en is het daarom niet eens met het amendement. “Om te bepalen of het in een specifieke markt noodzakelijk is om gunningen op basis van laagste prijs of laagste kosten te verbieden is uitgebreide kennis van de markt nodig. Het gaat over circa 5000 Europese aanbestedingen van zeer uiteenlopende aanbestedende diensten en een aanbestedingsvolume van naar schatting 60 miljard euro. Het is gezien de impact van een dergelijke maatregel passender deze uitzonderingsmogelijkheid op wetsniveau aan sectorwetgeving over te laten. Een verbod op laagste prijs en laagste kosten is nu ook al mogelijk op wetsniveau”, concludeert Kamp.

Bruins en Ziengs
Tot slot regelt het amendement (9) van Bruins en Ziengs dat de wettelijke verplichting voor het gebruik van de Gids Proportionaliteit wordt uitgebreid naar de specialesectorbedrijven. “Voor bedrijven zoals ProRail en Schiphol is de Gids Proportionaliteit op dit moment niet voorgeschreven, maar ik heb hen wel opgeroepen om die gids toe te passen. In de helft van de gevallen doen ze dat ook. In andere gevallen doen ze dat niet, maar daar is vaak een goede reden voor, omdat de Gids Proportionaliteit niet voor hen geschreven is.” Het is volgens Kamp niet nodig om de gids ook verplicht te stellen voor de specialesectorbedrijven. “De afweging is of je de extra regels wilt laten gelden voor bedrijven, waarvan uit de evaluatie niet is gebleken dat het echt noodzakelijk is. Die afweging laat ik graag aan de Kamer”, aldus Kamp.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link