Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Kamp start traject ‘beter aanbesteden’

Minister Kamp start een werkwijze, waarbij aanbestedende diensten en ondernemers gezamenlijk de dialoog aangaan. Dit heeft als doel om de aanbestedingspraktijk te verbeteren. De minister noemt het traject ‘beter aanbesteden’ en is gebaseerd op de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012. “Hieruit bleek dat de problemen rond aanbestedingen niet zitten in de wet zelf, maar in de toepassing van de aanbestedingsregels”, stelt Kamp in een brief aan de Tweede Kamer.

“In overleg met aanbestedende diensten en ondernemers is geïnventariseerd op welke wijze het beste invulling kan worden gegeven aan ‘beter aanbesteden’. Daaruit blijkt dat er veel kan worden gewonnen als ondernemers en aanbestedende diensten hun werkwijzen zodanig inrichten dat dit over en weer tot minder frustratie leidt. Het maken van fouten in de aanbesteding wordt door het bedrijfsleven als een van de grootste ergernissen genoemd. Ook het verminderen van offertekosten is een aandachtspunt. De evaluatie en gevoerde gesprekken tonen aan dat er een grote behoefte is aan betere communicatie tussen aanbestedende diensten en ondernemers.”

Regionale aanpak
Kamp stelt de partijen zelf in staat om afspraken te maken en de verantwoordelijkheid te dragen voor de gemaakte afspraken en de uitvoering. “Dit betekent een regionale aanpak in combinatie met landelijk overleg om ook de samenhang te kunnen bezien en de regio’s van elkaar te laten leren. Deze aanpak betekent dat partijen zelf de inhoud bepalen en monitoren en ik met name ondersteuning bied in het faciliteren en mogelijk maken van het bij elkaar brengen van aanbestedende diensten en ondernemers.”

Aanjager
De minister van Economische Zaken heeft de heer Huizing, voormalig lid van de Kamer en voorzitter van het Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid, bereid gevonden om de rol van aanjager te vervullen. “De rol van aanjager is bedoeld om aandacht voor ‘beter aanbesteden’ te genereren, maar ook om het landelijk overleg op te zetten, te leiden en samen met de regio’s te bepalen hoe het beste invulling gegeven kan worden aan de doelen.”

Beeldvorming, kennis en vakmanschap
Het verbeteren van de beeldvorming rondom aanbesteden, het verbeteren van kennis en kennisuitwisseling tussen ondernemers en aanbestedende diensten en meer aandacht voor het beroep en vakmanschap van de inkoper zijn de doelen van ‘beter aanbesteden’. “De beeldvorming is vertroebelt, omdat de praktische problemen veel aandacht krijgen. Onderwerpen zoals efficiënte besteding van publieke middelen, waar voor je geld krijgen, tegengaan van corruptie en kansen bieden voor ondernemers door het creëren van een gelijk speelveld ook een uitvloeisel zijn van de aanbestedingsregels”, stelt Kamp.

Andere trajecten
Ook de trajecten ‘maatschappelijk verantwoord inkopen’ (mvo) en ‘innovatiegericht inkopen’ starten op dit moment. Een belangrijk verschil met ‘beter aanbesteden’ is dat dit traject zich vooral richt op de basis van de kwaliteit van aanbesteden, bijvoorbeeld het verbeteren van gunningsmethoden en clusteren. De andere trajecten zijn gericht op een specifiek terrein en op de koplopers onder de aanbestedende diensten. “In overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, die verantwoordelijk is voor het mvo-traject, wordt bezien waar de trajecten elkaar kunnen versterken.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link