Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Kamp verdedigt instellen adviescommissie Gids Proportionaliteit

Minister Kamp (Economische Zaken) wil een adviescommissie instellen voor de Gids Proportionaliteit. Dit zou in plaats komen van de huidige schrijfgroep en hierbij zal de minister zelf als penvoerder optreden. Het besluit roept bij Kamerleden vragen op. Wat is er veranderd, waardoor de minister nu als schrijver van de Gids Proportionaliteit zou moeten dienen? Wordt hiermee het amendement van Ziengs/Schouten geschonden? Ook is er angst voor het verlies van draagvlak onder de aanbesteders en marktpartijen.

“Als minister van Economische Zaken ben ik verantwoordelijk voor een goede en juiste implementatie van de Europese aanbestedingsregelgeving. Daaronder vallen de richtlijnen en aanbestedingsbeginselen, waaronder het proportionaliteitsbeginsel. Het ligt daarom in de rede dat ik vanuit die rol zelf penvoerder ben. Als de schrijfgroep en ik momenteel van mening zouden verschillen over de juiste interpretatie van het Europese proportionaliteitsbeginsel en de Europese Commissie als gevolg hiervan een infractieprocedure begint met eventueel een boete of dwangsom tot gevolg, dan komt deze voor rekening van de lidstaat Nederland, niet voor de schrijfgroep”, aldus Kamp in een brief aan de Tweede Kamer.

Behouden draagvlak
“Ik geef prioriteit aan het behouden van het draagvlak”, vervolgt Kamp. “Essentieel voor dit draagvlak is dat zowel ondernemers als aanbestedende diensten vertegenwoordigd zijn. Om deze reden ben ik voornemens om in het instellingsbesluit van de Adviescommissie Gids Proportionaliteit vast te leggen dat er sprake is van vijf leden. De voorgestelde zittingsperiode is vier jaar en de leden zijn herbenoembaar. Ik verwacht geen grote wisselingen die de consistentie van de Gids in gevaar brengen. De leden van de huidige schrijfgroep zijn daarnaast gevraagd of zij wensen zitting te nemen in de adviescommissie.”

Amendement Schouten/Ziengs
Op het besluit van de minister reageerde de schrijfgroep: “Wij menen dat de voorgestelde werkwijze niet goed aansluit bij de wens van de kamer zoals die blijkt uit het amendement Schouten/Ziengs: ‘De indieners hechten waarde aan een breed gedragen Gids en beogen de mogelijkheid tot eenzijdig aangebrachte inhoudelijke wijzigingen in de Gids uit te sluiten’. Door naast het initiatief voor wijzigingen ook de penvoering neer te leggen bij de Rijksoverheid, denken wij dat niet langer toegekomen wordt aan de bovengenoemde wens van de Kamer. Kamp geeft nu aan dat er met de wijzigingen wél voldoende invulling wordt gegeven aan het door de schrijfgroep genoemde amendement van de Kamer. “Wijziging van de Gids kan alleen na advies van de adviescommissie en voorhang in de Tweede Kamer. Daarmee wordt aan alle aspecten van het amendement voldaan.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres