Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Kamp wil adviescommissie voor Gids Proportionaliteit

Minister Kamp (Economische Zaken) wil een adviescommissie voor de Gids Proportionaliteit instellen, in plaats van de huidige schrijfgroep. Deze formalisering borgt volgens de minister de betrokkenheid van het bedrijfsleven en aanbestedende diensten. Voorgenomen wijzigingen zullen voortaan aan deze adviescommissie worden voorgelegd. Daarnaast wil Kamp de commissie ook de mogelijkheid geven om ongevraagd te adviseren over de Gids. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer.

De adviescommissie zal bestaan uit een gelijke vertegenwoordiging van ondernemers en aanbestedende diensten en een onafhankelijk voorzitter. De leden van de adviescommissie zullen worden benoemd voor meerdere jaren.

Grens kleine opdrachten aangepast
Minister Kamp heeft afspraken gemaakt over de controle van aanbestedingen van de Rijksoverheid door de Algemene Rekenkamer en Audit Dienst Rijk. Daarin is afgesproken dat een wijziging van de Gids zal worden voorbereid om de controlerende taak van de Algemene Rekenkamer en Audit Dienst Rijk eenvoudiger te maken. Het voornemen is om de Gids zo aan te passen dat opdrachten van de centrale overheid onder de 50.000 euro als kleine opdrachten kunnen worden beschouwd. Het gevolg is dat deze opdrachten enkelvoudig onderhands kunnen worden aanbesteed. Nu ligt de grens in de Gids nog op 40.000 tot 50.000 euro. De interpretatieruimte bemoeilijkt volgens Kamp de controle.

Gids Proportionaliteit
De Gids Proportionaliteit is opgesteld om als handreiking te dienen voor aanbestedende diensten en om invulling te geven aan het Europese proportionaliteitsbeginsel. Hierin wordt gewaarborgd dat eisen die worden gesteld bij aanbestedingen proportioneel zijn ten aanzien van de markt. Als gevolg van het amendement Schouten/Ziengs bij de behandeling van de Aanbestedingswet 2012 is de Gids bij algemene maatregel van bestuur aangewezen als richtsnoer, waarvan slechts gemotiveerd kan worden afgeweken.

Begrip in de aanbestedingspraktijk
De Gids is inmiddels een begrip in de aanbestedingspraktijk. Uit de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012 bleek dat de Gids heeft bijgedragen aan het boeken van vooruitgang op het gebied van contractvoorwaarden, zoals het limiteren van aansprakelijkheid van inschrijvers en het minder vaak overdragen van intellectueel eigendom aan de opdrachtgever.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link