Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
30
01
17
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Nancy van Bemmel
Dossier: Aanbesteden
Soort:

Kamp wil adviescommissie voor Gids Proportionaliteit

Kamp wil adviescommissie voor Gids Proportionaliteit

Minister Kamp (Economische Zaken) wil een adviescommissie voor de Gids Proportionaliteit instellen, in plaats van de huidige schrijfgroep. Deze formalisering borgt volgens de minister de betrokkenheid van het bedrijfsleven en aanbestedende diensten. Voorgenomen wijzigingen zullen voortaan aan deze adviescommissie worden voorgelegd. Daarnaast wil Kamp de commissie ook de mogelijkheid geven om ongevraagd te adviseren over de Gids. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer.

De adviescommissie zal bestaan uit een gelijke vertegenwoordiging van ondernemers en aanbestedende diensten en een onafhankelijk voorzitter. De leden van de adviescommissie zullen worden benoemd voor meerdere jaren.

Grens kleine opdrachten aangepast
Minister Kamp heeft afspraken gemaakt over de controle van aanbestedingen van de Rijksoverheid door de Algemene Rekenkamer en Audit Dienst Rijk. Daarin is afgesproken dat een wijziging van de Gids zal worden voorbereid om de controlerende taak van de Algemene Rekenkamer en Audit Dienst Rijk eenvoudiger te maken. Het voornemen is om de Gids zo aan te passen dat opdrachten van de centrale overheid onder de 50.000 euro als kleine opdrachten kunnen worden beschouwd. Het gevolg is dat deze opdrachten enkelvoudig onderhands kunnen worden aanbesteed. Nu ligt de grens in de Gids nog op 40.000 tot 50.000 euro. De interpretatieruimte bemoeilijkt volgens Kamp de controle.

Gids Proportionaliteit
De Gids Proportionaliteit is opgesteld om als handreiking te dienen voor aanbestedende diensten en om invulling te geven aan het Europese proportionaliteitsbeginsel. Hierin wordt gewaarborgd dat eisen die worden gesteld bij aanbestedingen proportioneel zijn ten aanzien van de markt. Als gevolg van het amendement Schouten/Ziengs bij de behandeling van de Aanbestedingswet 2012 is de Gids bij algemene maatregel van bestuur aangewezen als richtsnoer, waarvan slechts gemotiveerd kan worden afgeweken.

Begrip in de aanbestedingspraktijk
De Gids is inmiddels een begrip in de aanbestedingspraktijk. Uit de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012 bleek dat de Gids heeft bijgedragen aan het boeken van vooruitgang op het gebied van contractvoorwaarden, zoals het limiteren van aansprakelijkheid van inschrijvers en het minder vaak overdragen van intellectueel eigendom aan de opdrachtgever.

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel is een gedreven journalist. Voor AanbestedingsCafe.nl zet ze zich graag in om inkopers snel van het allerlaatste nieuws te voorzien. Heeft u tips voor Nancy? U kunt haar mailen via: nancy@aanbestedings-cafe.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.