Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Kennis duurzaamheid ontbreekt bij overheidsinkopers

Jaarlijks koopt de rijksoverheid voor 10 miljard euro aan goederen, diensten en bouwwerken. Sinds 2010 ambieert zij dit 100% duurzaam te doen. Dit is echter afhankelijk van gecommitteerde inkopers en ‘change agents’. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van bestuurskundige Jolien Grandia. Inkopers zijn sterk overtuigd van het nut en de noodzaak van duurzaam inkopen, maar hebben het gevoel dat ze niet over genoeg kennis over duurzaamheid en het milieu beschikken om dit ook professioneel te doen.

Uit het onderzoek van Grandia blijkt dat de mate van duurzaamheid sterk varieert tussen inkoopprojecten. Er is namelijk ook een verandering van de organisatie nodig, stelt zij. ‘Duurzaam’ hoeft niet te betekenen dat het ook duurder is om in te kopen, maar er kan niet meer simpelweg voor de goedkoopste optie gekozen worden. Om het duurzame beleid met succes in te voeren, dienen daarom bestaande inkooproutines te worden aangepast.

Gedrag cruciaal
Het gedrag van inkopers en ‘change agents’ is volgens Grandia cruciaal voor de succesvolle invoering van duurzaam inkopen. ‘Change agents’ zijn informele leiders, die de toepassing van duurzaam inkopen aanjagen door te adviseren, informeren en enthousiasmeren. Hoe vaker inkopers duurzaam inkoopgedrag vertonen, zoals het opzoeken van extra informatie of het uitdagen van leveranciers om met duurzame alternatieven te komen, hoe duurzamer er wordt ingekocht. Dit soort gedrag laten inkopers vaker zien als ze persoonlijk overtuigd zijn van het nut en de noodzaak van het beleid en genoeg kennis hebben over duurzaamheid.

Belangrijke taak overheid
Volgens de onderzoeker ligt er een belangrijke taak voor de Rijksoverheid. Deze moet de juiste randvoorwaarden scheppen, waardoor inkopers duurzaam kunnen en willen inkopen. Bijvoorbeeld door inkopers meer scholing aan te bieden, hen te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe duurzame inkoopprocedures en door het beleid te laten aansluiten op de organisatievisie.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres