Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
02
05
17
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
2
Door Nancy van Bemmel
Dossier: Aanbesteden
Soort:

Keuze regeringsvliegtuig op onduidelijke gronden gemaakt

De keuze om van de Boeing 737 Business Jet het nieuwe regeringsvliegtuig te maken, is op onduidelijke gronden gemaakt. Nederland betaalt bijna 18 miljoen euro meer voor dit vliegtuig, dan was gedaan voor het toestel van concurrent Airbus. Airbus voldeed aan de wens die de regering vooraf had gesteld aan de prijs en het toestel kon ook eerder worden geleverd. Dat schrijft NRC.

Het regeringsvliegtuig, een BBJ van vliegtuigfabrikant Boeing, kost 92,7 miljoen euro. De regering wilde niet meer dan 90 miljoen euro uitgeven. Omdat het oude regeringsvliegtuig, Fokker 70, is verkocht voor 3,7 miljoen euro, komen de vervangingskosten net onder dit doel: 89 miljoen euro. De Europese vliegtuigbouwer Airbus bood echter een vergelijkbaar vliegtuig, met nieuwere technologie, voor ongeveer 75 miljoen euro. Bij beide aanbieders gaat het om een sober ingericht vliegtuig, geschikt voor 24 passagiers en 7 bemanningsleden.

Kostenefficiëntie
NRC geeft aan het prijsverschil opmerkelijk te vinden, omdat het kabinet steeds heeft gehamerd op de prijs. De oplossing moest ‘zo kostenefficiënt mogelijk’ zijn. Daarom streefde het kabinet in eerste instantie naar een tweedehands toestel.

Aanbestedingsprocedure
Daar komt bij dat de aanbesteding van het regeringsvliegtuig vragen oproept. Minister Schultz koos ervoor om uitsluitend met Boeing te onderhandelen, nadat de vier inschrijvingen op de aanbesteding ongeldig waren verklaard. Vragen van AanbestedingsCafe.nl, maar ook NRC, worden door het ministerie summier beantwoord. Er wordt verwezen naar de Aanbestedingswet. De minister zou haar keuze voor een exclusieve onderhandelingsprocedure gebaseerd hebben op artikel 2.28 lid 2.

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel is een gedreven journalist. Voor AanbestedingsCafe.nl zet ze zich graag in om inkopers snel van het allerlaatste nieuws te voorzien. Heeft u tips voor Nancy? U kunt haar mailen via: nancy@aanbestedings-cafe.nl

Reacties:

 • Edwin Bastian | 02-05-2017 om 11:08

  Uiteraard zonder volledig inzicht in het dossier, geeft de gang van zaken zoals geschetst aanleiding voor de nodige vragen. Onder meer: waarom een verwijzing naar een procedure van de concurrentiegerichte dialoog? Verondersteld mag worden dat de markt (direct) in de behoeftestelling zou kunnen voorzien. Er zijn beslist alternatieven die meer recht doen aan transparantie.

 • m.jacobs | 02-05-2017 om 12:57

  De wettekst van art 2.28 lid is:
  In gevallen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, hoeft de aanbestedende dienst geen aankondiging van de overheidsopdracht bekend te maken, indien de aanbestedende dienst de procedure uitsluitend ALLE inschrijvers toelaat die:
  b: gedurende de voorafgaande openbare of niet-openbare procedure een inschrijving hebben ingediend die aan de formele eisen van die aanbestedingsprocedure voldoed.
  mits de oorspronkelijke voorwaarden voor de overheidsopdracht niet wezenlijk worden gewijzigd.

  Art 2.28 lid 1 onder b waarnaar verwezen wordt luidt:
  met betrekking tot werken, leveringen of diensten waarvoor in het kader van een openbare of niet-openbare procedure uitsluitend onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen zijn ingediend.

  Rekening houdende met deze tekst zou je dan mogen concluderen dat alle inschrijvers onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen hebben gedaan en daarnaast ook nog eens niet aan aan de formele eisen hebben voldaan, met uitzondering van Boeing dan, die hebben klaarblijkelijk als enige aan de formele eisen voldaan.

  Indien dit niet klopt dan hadden er dus volgens de tekst van de aanbestedingswet meerdere partijen uitgenodigd MOETEN worden, het woordje ALLE lijkt me namelijk volstrekt helder. Ben benieuwd of dit ook daadwerkelijk zo is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.