Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

‘Kletsregio’ Midden-Ijssel transformeert zorginkoop naar kwaliteit

Hogere eisen stellen, aanbieders tussentijds toe laten treden en vooral heel veel samenwerken en gesprekken voeren met belanghebbenden. Zo heeft Zorgregio Midden-Ijssel/Oost-Veluwe (MijOv) de kwaliteit van haar zorg proberen te verbeteren. “Wij vinden het niet leuk om aanbieders er uit te schoppen, maar we moeten aan onze kwaliteitskaders vasthouden”, zo vertelt kwaliteitsadviseur inkoop Maarten Zwagerman tijdens de ‘Kennis en praktijkweek: contracteren in het sociaal domein’.

De chaotische periode na de decentralisatie betekende dat zorgregio MijOv in 2015 vooral een rustpunt moest creëren en de continuïteit van zorg waarborgen. Daarbij konden volgens Zwagerman “niet alle punten en komma’s even goed doordacht worden. Dat betekende dat we verder moeten ontwikkelen met elkaar. Niet alleen samen met de aanbieders, maar ook met de inwoners en cliënten”. In januari 2017 kreeg de zorgregio daarom de “bestuurlijke opdracht” om jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MO/BW) integraal in te kopen. Daarbij werd gekozen voor een langdurig aanbestedingstraject om de kwaliteit van de ingekochte zorg zoveel mogelijk te garanderen.

Voordeur
Het afdwingen van hogere kwaliteit begint al bij de voordeur stelt Zwagerman. “Daar moeten gelijk hogere eisen worden gesteld en scherpere vragen worden geformuleerd. Gelukkig biedt de aanbestedingswet de mogelijkheid om verregaande, gedetailleerde eisen te stellen. We konden bijvoorbeeld toetsen hoe aanbieders omgaan met de governance code, toezicht en cliënttevredenheidsmetingen. Daarbij is duidelijk geworden dat veel aanbieders geen zorg bieden, maar bezigheidstherapie. Zo hebben we de partijen die willen knutselen kunnen scheiden van partijen die echt bezig zijn met stabiliseren, begeleiden en verbeteren.”

Bezigheidstherapie
De aanbestedingswet biedt opdrachtgevers de mogelijkheid om ver te gaan met hun eisen. Zorgregio MijOV heeft daardoor gedetailleerde vragen kunnen stellen over onder meer de toepassing van de governance code, toezicht en cliënttevredenheidsmetingen. Zo is volgens Zwagerman duidelijk geworden dat “veel aanbieders geen zorg verlenen, maar bezigheidstherapie. Zo hebben we de partijen die willen knutselen kunnen scheiden van partijen die echt bezig zijn met stabiliseren, begeleiden en verbeteren.”

Kletsregio
Zorgregio MijOV noemt zich niet voor niets de kletsregio. Zwagerman legt uit dat “we alles wat we hebben verzonnen hebben laten nakijken door mensen die er echt verstand van hebben. Wij zijn begonnen door de gehele inkoopstrategie te rade te leggen bij zorgaanbieders, gemeenteraden, cliëntenraden. We hebben zelfs via de lokale kranten lezers uitgenodigd om er over na te denken. Uiteindelijk hebben alle gemeenten er mee ingestemd, waardoor we goed gedragen uitgangspunten konden waarborgen. Vervolgens gingen we wederom met elkaar kletsen. Elk aspect van het contract hebben we daarbij nagelopen, van kwaliteitseisen en selectiecriteria tot producten en administratieprotocollen. Dat heeft ons veel tijd en geld gekost, maar alleen kom je er niet. Wij denken dat het behalen van de gewenste resultaten slechts mogelijk is door met elkaar in gesprek te gaan.”

Stempelapparaat
Dezelfde focus op samenwerking komt naar voren bij het beoordelen van de inschrijvingen stelt Zwagerman. “Inschrijvingen worden beoordeeld door een kwaliteitscommissie, dat onder andere bestaat uit mensen die werkzaam zijn bij de gemeentelijke toegang en daardoor veel verstand van zorgvraagstukken hebben. De commissie kijkt natuurlijk aan de voorkant of partijen de gewenste zorg daadwerkelijk kunnen leveren. Wij vinden het echter ook belangrijk dat aanbieders duidelijk aangeven hoe zij willen samenwerken met de gemeentelijke toegang; dat is onderdeel van het contract. Er zijn aanbieders die de gemeentelijke toegang slechts als stempelapparaat zien. Met dat soort partijen willen we niet in zee gaan.”

Incidenten
Zorgregio MijOv heeft afgelopen maand het intensieve aanbestedingstraject afgerond. Uiteindelijk is aan ruim 300 aanbieders een gunning verleend. Daarbij rijst de vraag of het met zoveel aanbieders wel mogelijk is om de kwaliteit van iedere zorgverlener te kunnen waarborgen. Zwagerman denkt “dat het nooit mogelijk is om 100% in te staan voor de kwaliteit van alle aanbieders, maar dat zou ook het geval zijn wanneer we met maar één aanbieder zouden werken. We hebben nu wel betere kaders om al aan de voordeur strenger te toetsen. Wanneer er iets fout gaat hebben we nu veel meer instrumenten om dat eerder te signaleren. Veel incidenten die we in voorgaande jaren hebben gehad zouden nu niet voorkomen, omdat met het huidige systeem partijen die daarvoor kwetsbaar zijn al bij de voordeur zijn geweerd. Betekent dit dat er nooit meer een incident plaatsvindt? Nee.”

Tussentijdse toetreding
Wanneer er iets misgaat kan Zorgregio MijOv tijdig reageren. De contracten lopen vanaf 1 januari 2019 tot 1 januari 2022, met de mogelijkheid om ze daarna nog eens drie keer voor twee jaar te verlengen. Het is echter maandelijks mogelijk om het contract te ontbinden, of juist nieuwe aanbieders toe te laten treden. Dat is volgens Zwagerman om twee redenen belangrijk. “Ten eerste kan de wereld er over een paar jaar heel anders uit kan zien. Dat heeft ook gevolgen voor onze eisen. Ten tweede is er nu genoeg plek voor alle cliënten, ook al werken we met minder zorgverleners. Het aanbod zal echter niet eeuwig dekkend zijn. Daarom moeten wij aanbieders kunnen blijven toevoegen.”

 

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres