Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Koop de dienst, niet het product!

Bezit is verleden tijd, het gaat tegenwoordig om het aanbieden van diensten. Airbnb en Uber zijn goede voorbeelden, ze leveren wereldwijd diensten en bezitten helemaal niets.

Een gemeente besteedde onlangs de dienst ‘zitten aan een bureau’ aan. Marktpartijen boden voor deze dienst stoelen aan voor een periode van 15 jaar, waarbij nadien de materialen 100% worden hergebruikt voor andere doeleinden. Als de stoel kapot gaat, wordt deze vervangen of gerepareerd door de marktpartij. Dit in plaats van stoelen te kopen, waarbij de gemeente stoelen bezit, moet beheren, onderhouden, repareren en weggooien. Hoe slim is dat?

Graag zou ik zien dat de overheid dit op grotere schaal toepast. Zo kunnen ook autowegen als dienst aanbesteed worden voor een bepaalde periode, laten we zeggen 20 jaar. Terwijl de overheid nu miljarden euro’s investeert in het aanschaffen en bezit nemen van miljoenen tonnen zand, beton, staal en asfalt, geven ze al deze grondstoffen na de gebruiksperiode simpel weg aan recyclingbedrijven. Verspilling van geld.

Door de materialen niet in bezit te nemen, maar deze door een marktpartij (bouwer of aannemer) ter beschikking te stellen, wordt efficiënter met de waarde van materialen omgegaan. Deze partij legt de weg aan, onderhoudt deze om de dienst in stand te houden en haalt na 20 jaar het asfalt, de funderingsmaterialen, lichtmasten en matrixborden, desnoods ook alle tank- en servicevoorzieningen, weer op. Om de waarde te behouden zal de aanbieder wel 10 keer nadenken hoe ze dit ontwerpen. De waarde van materiaal wordt zodoende maximaal behouden en de overheid zit niet met verwaarloosde materialen opgescheept. Als deze weg bovendien energie oplevert, bijvoorbeeld met koud-warmte-opslag, worden de kosten van de dienst vele malen lager dan de exploitatie en beheer van de huidige wegen…

Elke dag dat we hier eerder aan beginnen komt de belastingbetaler er beter uit. Hoe slim is dat?

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (2)

Eelco Nap 7 oktober 2016 10:54 uur

Geachte heer Heins, hierbij geef ik zo goed mogelijk antwoord op uw vragen: – zijn we in staat zijn om de dienst goed te benoemen. ->Ja, ik denk het wel. belangrijk is een materialenlijst van alle materialen die worden gebruikt. Het is aan de leverancier om deze zo te ordenen en in stand te houden dat ze gebruikt kunnen worden door de klant. – hoe is de interactie tussen diensten geborgd? -> Diensten, in de zin van de afdeling aanleg, de afdeling dagelijks beheer en onderhoud, en de afdeling groot onderhoud, zullen dit integraal uitvragen. – zijn eigenaars niet veel zorgvuldiger op hun spullen? -> Ja, dat denk ik ook,zowel in de ontwerp- als gebruikersfase zal de leverancier als eigenaar zuinig op zijn spullen zijn. Dit betekent dat de gebruiker (de overheid, de weggebruikers) zuiniger op de spullen moeten zijn dan nu. Het is nu collectief bezit, waarbij er altijd free riders zijn die hier misbruik van maken. In de nieuwe situatie zal de leverancier het maatschappelijk collectief aanspreken. – waar beginnen we? -> We beginnen met het opschrijven van alle materialen die we in onze produkten in bezit hebben. Deze zijn, na tijdelijk gebruik, beschikbaar voor nieuwe produkten We doen dit natuurlijk al voor een deel met bijvoorbeeld het hergebruik van grond en asfalt, maar niet met wegmeubilair en verkeersmiddelen. Ook laten we betonnen constructies slopen en recyclen zonder na te denken over toekomstig hergebruik. Door te beginnen met de leveranciers onze materialen aan te bieden en ze slim te laten ontwerpen om materialen in de produkten in te zetten die makkelijker herbruikbaar zijn, kunnen de produkten goedkoper worden en dus ook de geleverde diensten.

aanbestedingscafe gebruiker 6 oktober 2016 16:33 uur

klinkt inderdaad slim. er zijn nog wel vragen die bij me op komen: - zijn we in staat zijn om de dienst goed te benoemen. - hoe is de interactie tussen diensten geborgd? - zijn eigenaars niet veel zorgvuldiger op hun spullen? - waar beginnen we?

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres