Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Kwaliteit centraal bij aanbesteding leerlingenvervoer Utrecht

De gemeente Utrecht heeft een aanbesteding voor leerlingenvervoer in de markt gezet. Daarbij zal prijs voor 20% worden meegewogen en kwaliteit voor 80%. In 2015, toen het leerlingenvervoer werd gegund aan Connexion, telde kwaliteit nog 70% mee.

Branchemedium TaxiPro stelt voorts dat uit de aanbestedingsdocumenten blijkt dat het jeugdhulpvervoer in eerste instantie voor vier jaar wordt gecontracteerd, met de mogelijkheid om twee keer twee jaar te verlengen. 850 leerlingen krijgen met dit vervoer te maken.

Veilig
De belangrijkste gunningscriteria zijn ‘leerling centraal’ en ‘chauffeurstevredenheid.’ Zij wegen beide 25% mee. In het eerste geval moeten de inschrijvers beschrijven hoe zij de leerlingen veilig, op tijd en naar behoefte kunnen vervoeren. Met chauffeurstevredenheid wordt bedoeld welke om opleidingen te volgen en met relevante betrokkenen te bespreken wat er speelt.

Duurzaam
Duurzaamheid telt voor 20% mee. Vervoerders moeten laten zien dat zij zoveel mogelijk voertuigen inzetten die uitstootvrij zijn. Tot slot kunnen inschrijvers 10% verdienen door zich te focussen op de communicatie met ouders en scholen.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres