Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
09
01
19
Jon Jonoski
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Jon Jonoski
Dossier: Aanbesteden
Soort:

Kwaliteit centraal bij aanbesteding leerlingenvervoer Utrecht

Kwaliteit centraal bij aanbesteding leerlingenvervoer Utrecht

De gemeente Utrecht heeft een aanbesteding voor leerlingenvervoer in de markt gezet. Daarbij zal prijs voor 20% worden meegewogen en kwaliteit voor 80%. In 2015, toen het leerlingenvervoer werd gegund aan Connexion, telde kwaliteit nog 70% mee.

Branchemedium TaxiPro stelt voorts dat uit de aanbestedingsdocumenten blijkt dat het jeugdhulpvervoer in eerste instantie voor vier jaar wordt gecontracteerd, met de mogelijkheid om twee keer twee jaar te verlengen. 850 leerlingen krijgen met dit vervoer te maken.

Veilig
De belangrijkste gunningscriteria zijn ‘leerling centraal’ en ‘chauffeurstevredenheid.’ Zij wegen beide 25% mee. In het eerste geval moeten de inschrijvers beschrijven hoe zij de leerlingen veilig, op tijd en naar behoefte kunnen vervoeren. Met chauffeurstevredenheid wordt bedoeld welke om opleidingen te volgen en met relevante betrokkenen te bespreken wat er speelt.

Duurzaam
Duurzaamheid telt voor 20% mee. Vervoerders moeten laten zien dat zij zoveel mogelijk voertuigen inzetten die uitstootvrij zijn. Tot slot kunnen inschrijvers 10% verdienen door zich te focussen op de communicatie met ouders en scholen.

Jon Jonoski
Door Jon Jonoski
Jon Jonoski is een enthousiaste journalist die zich graag verdiept in de wereld van inkoop en aanbestedingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.