Magnifying glass Close

Kwaliteit ondergeschikt bij aanbesteding catering

Kwaliteit is van ondergeschikt belang bij aanbestedingen voor catering. In nog geen kwart van de gevallen is herleidbaar vast te stellen dat kwaliteit in de aanbesteding van catering een doorslaggevende rol heeft gespeeld. Dit blijkt uit de marktanalyse naar de cateringsector van FMM en F-Fort. Volgens de onderzoekers ligt hier nog veel ruimte voor verbetering bij opdrachtgevers, aangezien kwaliteitsgerichte aanbestedingen bij catering kunnen bijdragen aan verhoging van vitaliteit en productiviteit van mensen en aan verduurzaming in de keten.

Alle openbaar gepubliceerde cateringaanbestedingen van de afgelopen twee jaar zijn in de marktanalyse geanalyseerd. Een van de belangrijkste trends binnen de cateringsector is duurzaamheid. Toch blijkt in de praktijk 62 procent van de aanbestedende partijen duurzaamheid niet te concretiseren binnen hun aanbesteding.

Duurzame catering
“Tegelijkertijd is de theorie niet eenduidig over de uitleg van begrippen als duurzaamheid en MVO binnen catering”, benadrukt Jordie van Berkel, directeur van F-Fort. In het onderzoek worden de begrippen waterverbruik, energieverbruik en CO2-reductie, transportreductie, afvalpreventie, dierenwelzijn en duurzame teelt onder duurzame catering geschaard. Bij duurzame catering moet er sprake zijn van een integrale benadering, concluderen de onderzoekers.

Best practice
Dat het ook anders kan bewijst onder andere de gemeente Amsterdam. Deze heeft begin dit jaar de samenwerking met cateringbedrijf Sodexo uitgebreid. In het cateringcontract met Sodexo wordt op grote schaal invulling gegeven aan Social Return. Daarbij wordt er ook een duurzaam en gezond assortiment gevoerd. Sodexo heeft tevens een plan van aanpak opgesteld om een maximale duurzame inkoop voor cateringproducten en middelen te behalen. Ook afval, derving en milieubelasting worden hierin gereduceerd.

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres