Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Leermiddelen bewust aanbesteden leidt tot hogere onderwijskwaliteit

Uit onderzoek van adviesbureau Thaesis komt naar voren dat bewust aanbesteden van leermiddelen de onderwijskwaliteit van het voortgezet onderwijs kan verhogen. Vaker aanbesteden in percelen, onderlinge samenwerking en een flexibeler inkoopfunctie geven scholen meer invloed op leermiddelen, wat de onderwijskwaliteit ten goede komt. Het onderzoek is gebaseerd op interviews met uitgevers, distributeurs, onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

Grote distributeurs en uitgevers domineren de markt van fysieke leermiddelen. Scholen kopen primair fysieke leermiddelen in via aanbestedingen waarop distributeurs van leermiddelen inschrijven. Zij fungeren als ‘one stop shop’, wat de inkoop eenvoudig en eenduidig maakt voor scholen. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden om samen aan onderwijsvernieuwing te werken via die leermiddelen beperkt. Door de invoering van de Wet Gratis Schoolboeken in 2008 kwam de nadruk op kostenefficiëntie te liggen, en niet op kwaliteit.

Ook aanbesteden als instrument vormt een obstakel. Het stimuleert kwaliteitsverbetering en vernieuwing onvoldoende. Volgens de schooldirecteuren die meewerkten aan het onderzoek schaadt aanbesteden het vertrouwen tussen aanbieder en afnemer. De focus ligt op prijs en contractuele voorwaarden, wantrouwen en juridische conflicten liggen op de loer.

Bewust aanbesteden
Scholen kunnen zelf voor verandering zorgen, bijvoorbeeld door hun onderwijsvisie leidend te maken bij inkoop. Volgens Thaesis helpt het om te kiezen voor aanbesteden in percelen, voor geaggregeerd aanbesteden en om de inkoopfunctie flexibeler te maken. Aanbesteden in percelen stelt scholen in staat diensten en leermiddelen bij meerdere aanbieders af te nemen waardoor zij beter kunnen sturen op onderwijskwaliteit en -vernieuwing. Onderwijsinstellingen moeten dan wel zakendoen met meerdere partijen, wat om professionalisering van contractmanagement vraagt.

Daarnaast kunnen onderwijsinstellingen samenwerken bij aanbestedingen, door kennis te delen of samen een aanbesteding uit te schrijven. Ten slotte kan een school ervoor kiezen de inkoopfunctie flexibeler te maken door vaker in te kopen dan ze nu doen. Vaak is dat eens in de vier tot zes jaar. Vaker inkopen leidt tot meer contact met aanbieders. Zo kunnen scholen beter inspelen op veranderende behoeften op onderwijsgebied.

Het onderzoek is hier te lezen.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link