Magnifying glass Close

Leidse welzijnsorganisaties tegen verplichte aanbesteding

Leiden wil welzijnsprojecten Europees aanbesteden om beter inzicht te krijgen in waar subsidies naar toe gaan. Dat betekent dat welzijnsorganisaties voortaan een duidelijk plan zullen moeten indienen bij de gemeente voor ze in aanmerking komen voor een subsidie. Meerdere welzijnsinstellingen vrezen dat dit zal leiden tot onzekerheid en hebben zich tegen het plan van de gemeente gekeerd.

Omroep West legt uit dat in Leiden welzijnsorganisaties voor zeer verschillende zaken – van taalles tot buurtgym – subsidies kunnen krijgen. Er zijn nu echter zo veel organisaties die gesubsidieerd worden dat het voor de gemeente volstrekt onduidelijk is wie wat doet. Om hier meer inzicht in te krijgen wil de gemeente daarom dat welzijnsorganisaties Europees gaan aanbesteden. Wie een aanvraag voor subsidie wil doen, zal vooraf duidelijk moeten maken aan welk project het geld uit zal worden gegeven.

Onzekerheid
Wethouder Maarten Damen (PvdA) stelt dat met deze maatregel de gemeente aan de voorkant meer eisen kan stellen, waardoor het met hetzelfde geld betere activiteiten in de wijk kan aanbieden. Leidse welzijnsorganisaties zijn echter kritisch. Zij spreken over de “uitverkoop van het welzijnswerk in Leiden” en vrezen voor onzekerheid, omdat nu niet duidelijk is of ze straks wel een contract krijgen en hun personeel kunnen betalen.

Manifest
Tegelijkertijd zeggen de organisaties te begrijpen dat de gemeente inzicht wil hebben in waar haar geld naar toe gaat. Onder meer Libertas, Radius en Studio Moio hebben daarom een gezamenlijk manifest opgesteld waarin ze een jaar de tijd vragen om met een alternatief plan te komen. Ze willen een “referentiekader voor de gemeente ontwikkelen om ze te helpen sturen op het genereren van meerwaarde door samenwerking van de organisaties.”

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres