Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Leveranciers gezocht voor eerste uitklapbare waterkering

Voor de eerste uitklapbare waterkering van Nederland wordt er gezocht naar leveranciers. Rijkswaterstaat en Waterschap Vallei en Veluwe vragen de markt voor een innovatief ontwerp. [slide] De kering moet 360 meter lang worden en Spakenburg beschermen tegen hoogwater. De aanbesteding van het zogenaamde Design & Construct-contract is nu open voor geïnteresseerde marktpartijen. De waterkering moet uiterlijk in 2017 klaar zijn. Dat schrijft Infrasite.nl.

De nieuwe waterkering moet rondom de oude botterhaven en de nieuwe haven van Spakenburg (Kerkemaat) komen te liggen. De volledige waterkering zal ter plekke aanwezig moeten zijn en binnen zeer korte tijd opgezet kunnen worden bij hoog water. Omdat het aanzien van het historische centrum van Spakenburg niet aangetast mag worden door de bouw, wordt om een innovatieve oplossing gevraagd. Partijen die een dergelijk nieuw product kunnen ontwerpen en bouwen – en kunnen aantonen dat het voldoet aan de gestelde sterkte- en faalkansnormen – worden opgeroepen om in te schrijven op de aanbesteding. Met het Design&Construct-contract wordt de markt al vroeg betrokken bij het project en op basis van een Programma van Eisen van de opdrachtgever (Waterschap Vallei en Veluwe) gevraagd een ontwerp te maken.

Uitdagend
De situatie in de historische kern van Spakenburg is uitdagend omdat de ruimte waar het werk wordt uitgevoerd zeer beperkt is. Daarnaast zijn er allerlei belangengroepen. Er moet rekening worden gehouden met bedrijvigheid van winkels, direct naastgelegen bewoning, de cultuurhistorische situatie van de omgeving, toeristische activiteiten en scheepvaartactiviteit.

Strikte voorwaarden
De opgave voor de leverancier is om een nieuwe, veilige waterkering te bouwen met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Bovendien zijn er strikte voorwaarden verbonden aan de mankracht die noodzakelijk is om de waterkering operationeel te maken en de tijd die daarvoor nodig is. De kering moet binnen 3 uur, met maximaal 2 tot 3 mensen, operationeel kunnen worden gemaakt.

Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem
De strijd tegen het hoge water vindt plaats op meerdere plekken in Nederland. Tussen Amersfoort en Nijkerk wordt tot en met 2017 22 km dijk verbeterd in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In 2013 is daarmee een begin gemaakt. Een deel van het te verbeteren dijktraject ligt ook in de historische kern van Bunschoten-Spakenburg. 

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link