Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
19
04
17
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Nancy van Bemmel
Dossier: Aanbesteden
Soort: ,

Leveranciersmonitor niet toegankelijk voor decentrale overheden

De leveranciersmonitor ‘past performance’ is alleen toegankelijk voor diensten van het Rijk. Deze zal niet beschikbaar komen gemeenten en andere decentrale overheden. “De informatie in de monitor is vertrouwelijk en daarom niet openbaar. De monitor is bedoeld voor het Rijk, met het oog op het consistent handelen van de departementen bij hun aanbestedingen. Het is daarom niet bedoeld voor decentrale overheden”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Het Rijk heeft in februari 2017 een leveranciersmonitor in gebruik genomen, waarin informatie over prestaties van ICT-leveranciers wordt opgenomen. De monitor is in het kader van de aanbevelingen van de Tijdelijke Tweede Kamercommissie ICT-projecten opgesteld, en wordt alleen gebruikt voor ICT-projecten.

Marktpartijen uitsluiten
Wanneer er tekortkomingen zijn bij de uitvoering van een overheidsopdracht voor het Rijk, welke hebben geleid tot vroegtijdige beëindiging van de opdracht, schadevergoeding of een andere sanctie, dan wordt dit aan de CPO Rijk van BZK gemeld. Deze registreert deze sanctie in de leveranciersmonitor. Aanbesteders van het Rijk kunnen de monitor raadplegen, als een soort controle op de door leveranciers verstrekte informatie. Als de leverancier slecht heeft gepresteerd in de afgelopen drie jaar, en geen zelfreinigende maatregelen heeft genomen, dan wordt deze van de aanbesteding uitgesloten.

Zelfreinigende maatregelen
De informatie over de sanctie wordt weer verwijderd wanneer de leverancier zelfreinigende maatregelen heeft getroffen en op basis daarvan weer door een aanbestedende dienst tot een aanbesteding is toegelaten. Het ministerie kan geen duidelijk antwoord geven op de vraag wat deze zelfreinigende maatregelen kunnen zijn. Wel staat vast dat drie jaar na registratie in de monitor de informatie over de leverancier automatisch wordt gewist.

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel is een gedreven journalist. Voor AanbestedingsCafe.nl zet ze zich graag in om inkopers snel van het allerlaatste nieuws te voorzien. Heeft u tips voor Nancy? U kunt haar mailen via: nancy@aanbestedings-cafe.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.