Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Limburg moet exclusieve gunningen minderen

De provincie Limburg is koploper in het onderhands uitdelen van betaalde klussen aan oud-politici. NRC Handelsblad en De Limburger hebben samen onderzocht dat tussen 2015 en 2018 46 kleine en grote opdrachten exclusief zijn gegund aan 31 voormalige ministers, staatssecretarissen, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders. Naar aanleiding van dit onderzoek wil minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren dat Limburg meer gaat doen om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen.

In een brief aan de Tweede Kamer stelt Ollongren dat bij opdrachten waarbij oud-politici betrokken zijn (bijvoorbeeld als adviseur, lobbyist of ambassadeur) meer offertes gevraagd moeten worden. Ze vindt dat keuzes voor oud-politici en voormalige bestuurders “extra goed onderbouwd en maximaal transparant” moeten zijn. Dat zou het vertrouwen in het openbaar bestuur ten goede komen.

Opheldering

Na de publicaties in NRC en De Limburger vroeg Ollongren de Limburgse commissaris van de Koning Theo Bovens om opheldering. Uit zijn onderzoek bleek dat Limburg inderdaad veel meer dan andere provincies opdrachten exclusief gunde aan voormalige politici en bestuurders. Daarbij werden vaak uitzonderingen op de aanbestedingsregels gemaakt. Bovens benadrukt dat het college daar bevoegd voor was en dat er geen wettelijke regels geschonden zijn.

Gedragscodes

Tegelijkertijd geeft Bovens aan dat in veel gevallen interne aanbestedingsregels en gedragscodes geschonden zijn. Procedures waren bovendien vaak niet transparant en beloningsafspraken waren geheim. Ollongren gaat daarom binnenkort een brief sturen naar het dagelijks bestuur van de provincie. Volgens het NRC heeft de provincie inmiddels aangekondigd haar beleid te willen herzien.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres