Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

'Inbestedende overheid te gek voor woorden'

“De inbestedende overheid is te gek voor woorden, dat je zuiver commerciële taken zelf gaat uitvoeren.”[slide] Dat zegt Elisabetta Manunza, hoogleraar Europees en internationaal aanbestedingsrecht in gesprek met tijdschrift Deal! “De overheid moet haar mentaliteit veranderen.”

Overheidsinkopers zouden volgens de hoogleraar ook bij aanbestedingen meer respect moeten tonen voor de markt. “De markt voert niet alleen uit, maar innoveert ook. De overheid moet stimuleren, waar nodig controleren en bovenal een goede pater familias zijn voor het bedrijfsleven. Immers, zonder een goed werkende markt kan geen goed werkende overheid bestaan. Er moet meer oog zijn voor de belangen van de inschrijver, die per definitie in een zwakkere positie zit.”

Aanbestedingswet
Manunza is samen met hoogleraar Jan Telgen benoemd tot lid van de Expertgroep Aanbestedingen van de Nationale Politie. Samen zijn zij de enige twee externe experts met de taak om over complexe lopende aanbestedingen te adviseren. Over de totstandkoming van de huidige Aanbestedingswet die vorig jaar is ingevoerd, is Manunza kritisch geweest. “We hebben die wet ingevoerd, terwijl je weet dat je die op korte termijn alweer moet wijzigen.” Mamunza is positief over de motiveringsplicht, het proportionaliteitsbeginsel, de EMVI als uitgangspunt en de basisregels voor opdrachten onder de drempel.

Alle zeilen bijzetten
De EU heeft dit jaar nieuwe aanbestedingsrichtlijnen vastgesteld, die in 2016 in de Aanbestedingswet moeten zijn opgenomen. Manunza ziet de gevolgen voor de Nederlandse publieke sector: “De ruimte van nationale overheden om zelf keuzes te maken, wordt groter. Helaas is dat alleen voor de overheid, niet voor de inschrijvers. Zo kunnen de inschrijvingstermijnen onder omstandigheden korter zijn. Dat is leuk voor de overheid, maar niet voor inschrijvers, die nu reeds alle zeilen moeten bijzetten. Er komen ook meer uitsluitingsgronden en daarvoor houd ik mijn hart vast. Idealiter klinkt het prachtig dat bijvoorbeeld kinderarbeid een uitsluitingsgrond is, maar hoe bewijs je dat daar sprake van is?

Juiste keuzes
Manunza verwacht met de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen extra procedures die overheden naar believen kunnen invoeren. “Ik hoop dat de Nederlandse overheid binnen de grotere ruimte de juiste keuzes gaat maken. Meer ruimte betekent niet dat het eenvoudiger wordt om te handelen. Er zullen ongetwijfeld veel vragen komen over de rechtmatige toepassing van de nieuwe regels.”

Social return
Eerder werd bekend dat overheidsorganisaties moeite hebben om de regels over de verplichte social return na te komen. Social return heeft als doel om de uitstroom naar werk te bevorderen voor mensen die zonder re-integratieondersteuning niet aan het werk komen. “We kunnen niet meer om duurzaamheid heen. Social Return vind ik een opgave voor alle bedrijven, niet alleen voor bedrijven die meedingen naar een overheidsopdracht. Ik pleit daarom voor algemene regels voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dan verlaag je de noodzaak en de complexiteit van kwesties als social return,” aldus de hoogleraar.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link