Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Meer aandacht voor veiligheid in bouwaanbestedingen

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben afgesproken dat vanaf 1 januari 2021 veiligheidsbewustzijn een verplichting wordt in aanbestedingen en contracten. Om dat veiligheidsbewustzijn meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken zal gebruik gemaakt worden van een zogeheten Veiligheidsladder. De Veiligheidsladder wordt beheerd door NEN.

NEN noemt de Veiligheidsladder een “certificatieschema (bestaande uit 5 treden) om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te beoordelen.” GCVB wil de ladder geleidelijk invoeren. Ondertekenaars van de code moeten vanaf 2021 aan Trede 2 van de ladder voldoen en vanaf 2023 aan Trede 3. Daarbij wordt niet alleen een certificering gevraagd van opdrachtnemers, maar ook van opdrachtgevers. Zo hoopt de code de veiligheid in de gehele keten te verhogen, stelt branchemedium F-Facts.

Veiligheid medewerkers
Koene Talsma, voorzitter van de GCVB benadrukt dat bij een certificering op de Veiligheidsladder het daadwerkelijke veiligheidsgedrag ge-audit wordt. Investeren in een mooie score op de Veiligheidsladder is volgens hem dan ook geen “investering in een certificaat, maar een investering in de veiligheid van je medewerkers. Een hogere certificering bereik je alleen als je meer aandacht voor de veiligheid hebt.”

Onverwachte situaties
Het GCVB neemt deze stap vanwege de vele ernstige ongevallen waar de bouw nog steeds mee te maken heeft. Volgens de ondertekenaars zijn deze ongelukken het gevolg van gebrekkige communicatie en afstemming, werk- en tijdsdruk en het niet adequaat reageren op onverwachte situaties.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres